Informacje

KĘTY. Budowa obwodnicy zachodniej Kęt w II edycji Polskiego Ładu

W poniedziałek 30 maja 2022 r. Kancelaria Rady Ministrów ogłosiła wyniki II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład i poinformowała, że zaakceptowanych zostało 4989 wniosków samorządów, z czego 2850 to wnioski złożone przez gminy wiejskie, 1186 – gminy miejsko-wiejskie, 460 – gminy miejskie, 352 – powiaty, 125 – miasta na prawach powiatu i 16 – przez województwa. Na liście znalazły się dwie inwestycje z naszej gminy!

Pierwsza inwestycja zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania:

Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap II odcinek północno-zachodni.
Opis inwestycji: Budowa obejmuje branżę drogową sanitarną, elektryczną, gazową i teletechniczną. Zakres prac to między innymi budowa drogi, odwodnienie drogi, budowa oświetlenia, przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Obwodnica jest drogą jednojezdniową, dwupasową wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, chodnikami, skrzyżowaniami. Trasa obwodnicy stanowi środkową część obwodnicy i łączy się z jej początkowym etapem. Gmina posiada dokumentację do realizacji inwestycji.

Przewidywany okres realizacji zadania: powyżej 12 miesięcy.
Przewidywana wartość inwestycji (brutto): 4 950 000 zł.
Deklarowana kwota udziału własnego Gminy: 247 500 zł (5 proc. wartości).
Kwota wnioskowanych środków: 4 702 500 zł.

Druga inwestycja zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania:

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kęty
Opis inwestycji: Ulica Świerkowa w Bulowicach, długość 1,6 km. Zakres modernizacji obejmuje remont jezdni, poboczy zjazdów i dojść indywidualnych, odwodnienia. Ulica Leśna w Łękach o długości 0,8 km. Zakres modernizacji obejmuje remont jezdni, poboczy zjazdów i dojść indywidualnych, odwodnienia. Ulica Młodzieży Polskiej w Kętach o długości 0,15 km. Zakres modernizacji obejmuje remont jezdni i odwodnienia. Ulica Jana Kantego w Nowej Wsi o długości 0,4 km. Zakres modernizacji obejmuje remont jezdni chodnika, poboczy zjazdów i dojść indywidualnych, utwardzenia terenu, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz kolidującej infrastruktury. Ulica Spokojna w Witkowicach o długości 0,6 km. Zakres modernizacji obejmuje remont jezdni, poboczy zjazdów i dojść indywidualnych, odwodnienia. Gmina Kęty posiada dokumentacje do realizacji inwestycji.

Przewidywany okres realizacji zadania: do 12 miesięcy.
Przewidywana wartość inwestycji (brutto): 5 000 000 zł.
Deklarowana kwota udziału własnego Gminy: 250 000 zł (5 proc. wartości).
Kwota wnioskowanych środków: 4 750 000 zł.

Nabór do II edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakończył się 11 marca. W jego ramach każdy samorząd lub związek Jednostek Samorządu Terytorialnego mógł zgłosić  wnioski o dofinansowanie (do 65 mln zł, do 30 mln zł do 5 mln zł – wniosek obligatoryjny), z którego środki można było przeznaczyć na nowe inwestycje, jak drogi, szkoły, rozwój sieci kanalizacyjnej, transportu publicznego czy infrastruktury kulturalnej oraz sportowej.

UG Kęty

Poprzedni artykułNastępny artykuł

5 komentarzy

  1. Wracamy do ery Gomułki. Gdyby młodzi nie wiedzieli, jak wtedy było, niech trochę poczytają bo szok może na sercu się odbić.

  2. Za 4 lata będą unijne kary za posiadanie auta spalinowego. To po co oni te drogi robią?

  3. PSL zawsze dogada się z PiS. Tylko lokalna PO nadmiernie się nadyma.

Send this to a friend