Informacje

DIECEZJA. Jak powstać z martwych z Jezusem, jak żyć w Chrystusie

„Życie z Chrystusem jest żywym świadectwem wiary i kolejnym sposobem głoszenia Chrystusowego zmartwychwstania” – podkreślił bp Roman Pindel podczas Mszy św. celebrowanej w Niedzielę Wielkanocną, 17 kwietnia 2022 r., w żywieckiej konkatedrze. Duchowny zaznaczył, że ten, kto uwierzył w Jezusa, „układa swoje życie według zamiarów i darów Chrystusowych”.

Jak wyjaśnił w homilii biskup bielsko-żywiecki, teksty Ewangelii przeznaczone na najbliższe dni Oktawy Wielkanocnej ukazują, w jaki sposób uczniowie i uczennice Jezusa doszli do wiary, że Jezus zmartwychwstał. „W Dziejach Apostolskich znajdziemy klucz do zrozumienia tego nagromadzenia opowiadań o tym, jak rozpoznają Jezusa zmartwychwstałego ci, którzy Go wcześniej już znali, chodzili za Nim, a później przeżyli rozczarowanie, zawód, niedowierzanie, zamęt i pewnie inne jeszcze doświadczenia w związku z ukrzyżowaniem Jezusa” – zauważył i wskazał, że Jezus stara się przekonać uczniów, że On żyje, pomimo śmierci na krzyżu.

„Wprost powiedziane jest, że Jezus dał wiele dowodów, że żyje. Sam fakt grobu pustego, w którym pochowano Jego ciało nie wystarcza wszystkim” – dodał, wyliczając kolejne dowody mające przekonać uczniów, że Jezus zmartwychwstał i nie jest duchem.

„Jednak najmocniejszym dowodem na to, że On żyje są słowa Pisma Świętego, które mówią o cierpieniu Mesjasza, o gwałtownej śmierci bez żadnej winy, a przyjętej dobrowolnie, a przede wszystkim te, które mówią, że Bóg przyjdzie z pomocą trzeciego dnia wobec posłanego Sługi. Ten najmocniejszy dowód, bo Pisma, w którym powinno być wszystko zapowiedziane i wyjaśnione, został uzupełniony przez Ducha Świętego” – wytłumaczył kaznodzieja.

Jak podkreślił, wiara w zmartwychwstanie potrzebuje także czasu. „Trudno w jednym momencie wszystko sobie poukładać. Owszem, kluczowy jest błysk zrozumienia, jakiś rodzaj przeskoku z jednego poukładanego systemu wiary do drugiego, który układa się na gruzach poprzedniego” – zwrócił uwagę, akcentując fakt, że Jezus ukazuje się uczniom aż do ostatniego dnia, do wniebowstąpienia.

Zdaniem biskupa, najważniejszym zadaniem uczniów jest odpowiedź na pytanie, jak żyć, jeżeli to Jezus jest tym Mesjaszem, który miał przyjść. Wskazał też na to, co pisze św. Paweł w Liście do Kolosan: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” (Kol 3,1-4).

Według biskupa nie chodzi tylko, by uwierzyć, że Jezus zmartwychwstał. Zwrócił uwagę, że kluczowe jest „powstanie z martwych z Chrystusem”. „To wyznanie wiary w Jezusa jako Pana i Mesjasza i przyjęcie chrztu. Obumarcie zaś dotyczy ‘starego człowieka’, a wyraża się w tym, że człowiek porzuca dawniejsze przekonania, sposób myślenia i życia” – sprecyzował.

Tłumacząc czym jest ‘życie ukryte z Chrystusem w Bogu’ duchowny zaznaczył, że ten „kto uwierzył w Jezusa, jest z Chrystusem, ma wszystko przez Chrystusa, dlatego też układa swoje życie według zamiarów i darów Chrystusowych”.

„Na realizację takiego życia w Chrystusie jest pozostała część życia od nawrócenia i uwierzenia. Taka jest też perspektywa zmartwychwstania i naszej wiary: Życie z Chrystusem, które jest żywym świadectwem wiary i kolejnym sposobem takiego głoszenia Chrystusowego zmartwychwstania, by inni mogli przejąć się i uwierzyć” – zakończył.

Źródło: www.diecezja.bielsko.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

3 komentarze

  1. Jednak najmocniejszym dowodem na zamach jest to, że o zamachu napisał w swoim raporcie Macierewicz.
    Logika powalająca.

Send this to a friend