Informacje, Kultura, Wideo

BRZESZCZE. Skidziń wyróżniony w konkursie „Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2023”

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął VII edycję konkursu „Małopolska Wieś 2023”, którego celem jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.
W 2023 roku konkurs zorganizowano w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś, Małopolska Wieś w Sieci. Sołectwo Skidziń uzyskało wyróżnienie w ramach kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2023!
W ramach tegorocznej edycji konkursu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęły 43 zgłoszenia i wszystkie spełniły wymogi formalne. Ocenie merytorycznej podlegało 20 zgłoszeń w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś, 19 w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś, 7 w kategorii Małopolska Wieś w Sieci. 4 sołectwa zostały zgłoszone jednocześnie do dwóch kategorii. Sołectwa, którym przyznano najwyższe liczby punktów w ocenie merytorycznej Komisja zaprosiła do udziału w prezentacjach i wystąpieniach.

Skidziń uzyskał wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś. Nagroda finansowa za wyróżnienie w konkursie to kwota 10 tysięcy złotych  Pomoc finansowa zostanie przyznana przez Województwo Małopolskie w formie dotacji na rzecz gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zwycięskiego sołectwa, w szczególności służących podniesieniu atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Zakres zadań do realizacji zostanie określony w umowie przy udziale/zaangażowaniu upoważnionego przedstawiciela gminy i sołtysa wsi, której umowa dotyczy.

Poniżej film, który był jednym z materiałów przekazanych w ramach zgłoszenia do konkursu:

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend