Biznes, Informacje

BRZESZCZE. Kopalnie z większym wydobyciem i zyskiem

Zakłady górnicze w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach wypracowały zysk EBITDA na poziomie 44 milionów złotych w czwartym kwartale 2021 roku – wynika z szacunkowych danych finansowych opublikowanych przez TAURON. Spółka zakończyła miniony rok
z większym wydobyciem i wyraźnym wzrostem przychodów ze sprzedaży węgla.

Od czwartego kwartału minionego roku kopalnie w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach realizują zwiększone, względem średniorocznego, wydobycie, co jest pozytywnie odbierane przez segment wytwórczy Grupy TAURON, zainteresowany jak największymi odbiorami węgla. W całym 2021 roku kopalnie TAURON Wydobycie wyprodukowały łącznie około 5,15 mln ton węgla handlowego, czyli więcej o około 600 tysięcy ton węgla w porównaniu do 2020 roku.

Spółka zwiększyła także przychody ze sprzedaży węgla. W 2021 roku kopalnie sprzedały o blisko 1,4 mln ton węgla więcej niż w roku poprzednim, co stanowi 34 procentowy przyrost.

– Dzięki większemu wydobyciu i przychodom ze sprzedaży poprawiła się płynność Spółki. W wynikach rocznych wyraźnie widoczny jest efekt stopniowego przywracania cen węgla z naszych zakładów górniczych do poziomu sprzed pandemii – mówi Jacek Pytel,
prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Tegoroczna eksploatacja będzie prowadzona w oparciu o siedem frontów wydobywczych, podobnie jak to miało miejsce w 2021 roku. Tym samym utrzymujemy moce produkcyjne naszych trzech zakładów górniczych i dzięki staraniom zmaksymalizowaliśmy już projektowany na ten rok poziom wydobycia z zakładanych 4,5 mln ton do blisko 5,1 mln ton węgla – podkreśla prezes.

Główne kierunki inwestycyjne w zakładach górniczych Spółki obejmą w tym roku budownictwo podziemne oraz m.in. montaż lub modernizację infrastruktury podziemnej związanej z prowadzoną działalnością produkcyjną.

W 2021 roku TAURON Wydobycie ukończył budowę poziomu 800 metrów w ZG Janina, czyli sztandarowej inwestycji, dzięki której udostępnione zostały kolejne wartościowe pokłady węgla. W Zakładzie Górniczym Sobieski uruchomiono w minionym roku nowy front wydobywczy w partii Brzezinka, charakteryzujący się najlepszymi parametrami jakościowymi węgla. Zasoby operatywne tego złoża wynoszą około 12 milionów ton.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

6 komentarzy

  1. Jakoś od miesiąca nie pada deszcz. Ale oczywiście żadnego efektu cieplarnianego nie ma.

  2. Jest zysk: górnicy ustawiają się po premie.
    Jest strata: górnicy ustawiają się po dotacje.

  3. Obywatel tyś na pewno górnikom nadopłacał najwięcej, dobrze że ty się znasz na wszystkim i jesteś taki świetny, oby twój poziom inteligencji w życiu codziennym był wyższy od poziomu twojego komentarza

  4. Bardzo mądry ten „obywatel”, pamiętam jak moja babcia kiedyś mówiła : Jak znasz się na wszystkim to dobrze na niczym” Więc warto docenić każdą pracę którą wykonują górnicy , wojskowi, pielęgniarki itp osoby. Szanujmy się nawzajem , każdy zawód jest potrzebny dla dobrego funkcjonowania gospodarki w kraju.

  5. No to może w końcu będą samowystarczalni bo dosyć mam dopłacania górnikom za to że nic innego nie potrafią robić

Send this to a friend