Informacje

ZATOR. Trwają konsultacje społeczne ws. budowy obwodnicy Zatora

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego”.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa konsultacje odbędą się w formie indywidualnej. Spotkanie polegać będzie na indywidulanym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w dniu  8.07.2021r. w godz.: 9:00 -17:00 w  Centrum Aktywizacji Zawodowej,  ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator (sala audytoryjna  –  aula ). Możliwość telefonicznego umówienia się na spotkanie w dniach 05.07.2021 i 06.07.2021r.

Dnia 21.06.2021r na stronie internetowej pod adresem: http://bimzator.pl/index.php/spotkania-informacyjne/ zostały zamieszczone materiały informacyjno-konsultacyjne (plan zagospodarowania terenu inwestycji, ulotki informacyjne dot. m.in. wykupu nieruchomości i odszkodowań, ankieta ).

Plakaty z informacjami o konsultacjach zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń głównych osiedli mieszkaniowych oraz Urzędu Miasta w Zatorze.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć w terminie do dnia 06.07.2021r. w formie elektronicznej na adres mailowy:  obwodnica.zatora@sweco.pl lub pocztą na adres: SWECO POLSKA, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Obwodnica Zatora” lub po wcześniejszym umówieniu bezpośrednio w dniu indywidulanych konsultacji w miejscu spotkania.

Na plakatach oraz na stronie internetowej zostały także podane informacje o terminach i nr telefonu konsultacji telefonicznych.

 

OGÓLNE INFORMACJE O INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, na terenie powiatu oświęcimskiego w gminie Zator. Odcinek od 0+045,98 do km 2+138,55 DK28 o długości 2092,57 m.

CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA:

Poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 28.

Przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowego przebiegu DK 28 i DK 44

Poprawa przepustowości drogi krajowej nr 28.

Złagodzenie niekorzystnych oddziaływań ruchu drogowego (hałasu drogowego) na intensywnie zabudowanych odcinkach ul. Wadowickiej i al. 1-go Maja, którymi obecnie przebiega trasa DK28 w centrum miejscowości Zator.

Poprawa dostępności komunikacyjnej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze

Zgodnie z RODO podane dane osobowe w ankiecie będą przechowywane u Wykonawcy i Zamawiającego.

Podanie danych jest dobrowolne i służy celom identyfikacyjnym właścicieli nieruchomości wyłącznie na potrzeby przedmiotowej inwestycji.

 

Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
Ankieta.pdf Ankieta.pdf 21-06-25 12:32 1.06MB Ankieta.pdf pobierz
PLAKAT.pdf PLAKAT.pdf 21-06-25 12:31 1.06MB PLAKAT.pdf pobierz
Procedura odszkodowawcza.pdf Procedura odszkodowawcza.pdf 21-06-25 12:32 374.46KB Procedura odszkodowawcza.pdf pobierz
Przejmowanie nieruchomosci.pdf Przejmowanie nieruchomosci.pdf 21-06-25 12:33 371.8KB Przejmowanie nieruchomosci.pdf pobierz
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend