Informacje

WILCZKOWICE. Modernizacja boiska do siatkówki plażowej

W ramach tegorocznej V edycji konkursu „Małopolska Wieś 2021” Sołectwo Wilczkowice uzyskało wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś. W piątek, 1 października Iwona Gibas z zarządu województwa odwiedziła sołectwo i spotkała się z włodarzem gminy.

Spotkanie było okazją do omówienia realizacji zadania dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Dotacja w wysokości 10 tys. zł została przeznaczona na modernizację boiska do siatkówki plażowej. Zadanie to zostało wskazane przez mieszkańców do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wilczkowice.

Sołectwo to nie tylko jednostka administracyjna, to przede wszystkim pole aktywności społeczności lokalnych. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Małopolski, a szczególnie mieszkańcy małopolskich wsi angażują się w wiele inicjatyw, dążą do podniesienia atrakcyjności i poprawy życia w swoich społecznościach

– podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

W ramach inwestycji zmodernizowano boisko do siatkówki plażowej, wykonano separacje warstwy drenażu od warstwy użytkowej, obrzeża, ogrodzenie z siatki, dodatkowo zamontowano słupki do gry i wykonano tablicę informacyjną.

Jak podkreśla Radosław Szot, burmistrz Brzeszcz mieszkańcy aktywnie włączyli się w realizację tego zadania, szczególnie w prace przygotowawcze, m.in. zadbali o usunięcie starych słupków i wykonanie odwodnienia.

UMWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend