Informacje, Kultura

Warsztaty ,,Ożywianie historii poprzez dotyk’’ w Muzeum Małopolski Zachodnie w Wygiełzowie

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie realizuje obecnie projekt ,,Ożywianie historii poprzez dotyk’’- tradycje i obyczaje w dworach szlacheckich, który otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ,, Kultura Dostępna’’.

Zamierzeniem projektu jest poszerzenie wiedzy o tradycjach i realiach życia w dworach szlacheckich poprzez zajęcia warsztatowe dostosowane dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, które mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej Muzeum. Warsztaty będą się odbywać w dworze
z Drogini na terenie Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku będą mogły uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, które mają na celu ukazanie bogactwa kultury szlacheckiej w polskich dworach, ich znaczenia dla budowania i przekazywania tradycji patriotycznych, niepodległościowych w czasach zaborów. Warsztaty będą oddziaływać na uczestników wielozmysłowo, angażując ich także emocjonalnie.

Podczas wizyty w Muzeum uczestnicy odbędą spacer po terenie skansenu zwiedzając wnętrza zabytkowych drewnianych obiektów z możliwością poznawania dotykowego eksponatów i wnętrz oraz audiodeskrypcją prowadzoną przez przewodnika. Przygotowane zostały trzy tematy warsztatów.

Warsztaty ,, Piękne dźwięki płyną z sal, dziś na dworze bal’’ – tematem wiodącym warsztatów będą zwyczaje związane z balem i zabawami dworskimi . Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze strojami zakładanymi podczas balów i przyjęć, zarówno damskim jak i  męskim. Osoby z niepełnosprawnością wzroku będą mieli  możliwość  poczucia faktury, kształtu poszczególnych elementów stroju damskiego i męskiego. Kolejnym zadaniem będzie przymierzenie strojów i podzielenie się przez uczestników swoimi wrażeniami i odczuciami z tym związanych. Tłem dla tych warsztatów będzie muzyka jaka towarzyszyła tym spotkaniom. Uczestnicy wykonają także własnoręcznie maskę balową . Działania będą oparte na porównaniu, dzięki dotykowi  własnej twarzy i nadmiernie wyeksponowanych elementów modeli masek ( ust, brwi, rzęs ). Zmysłem dotyku poznają również materiały służące do ozdabiania masek.  Warsztaty będą więc miały charakter twórczy i artystyczny.

Warsztaty ,,Dom pana szlachcica i króla zachwyca – o życiu dworskim’’ – uczestnicy w trakcie zajęć poznają  codzienne życie dworskie, obyczaje związane z dworskim ceremoniałem oraz zasady urządzania wnętrz polskich dworów. Osoby z niepełnosprawnością wzroku  będą mieli możliwość poprzez zmysł dotyku zapoznać się z przedmiotami użytku codziennego (filiżanki, dzbanek do herbaty, spodek, łyżeczka itp. ) . Edukator nawiąże do historii dworu i  faktu, że z oryginalnych wnętrz pozostały jedynie bogato zdobione kafle piecowe stanowiące doskonałą tyflografikę. Na zakończenie warsztatów uczestnicy wykonają zdobienia na ceramicznej płytce inspirując się kaflami piecowymi poznanymi zmysłem dotyku w salach ekspozycyjnych we dworze.

Warsztaty,, Dla każdego dwora, konieczna podpora – o pani rezydentce’’  podczas zajęć uczestnicy  zdobędą wiadomości na temat mieszkanki dworu jaką była rezydentka, osoba odpowiedzialna za wychowanie dzieci, doglądanie służby, kulinaria oraz przyrządzanie mieszanek ziołowych na różne dolegliwości. Osoby z niepełnosprawnością wzroku dzięki spacerowi w ogrodzie sensorycznym doświadczą  naturalnego środowiska roślin takich jak: zioła i kwiaty. Dzięki zmysłom zapachu i węchu zainteresowani będą mogli na warsztatach wykonać własnoręcznie zdobienia na lnianych woreczkach, do których wsypią wybrane przez siebie zioła.

W ramach zadania zostanie opracowana audiodeskrypcja wnętrz dworu z Drogini opisująca zagadnienia podejmowane podczas warsztatów (ścieżka audio o czasie trwania ok. 20 min). Na potrzeby zwiedzających zostanie zakupiony komplet audio przewodników z słuchawkami, który pozwoli każdemu uczestnikowi pełny odbiór przygotowanych treści, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i we własnym tempie.

art. partnerski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend