Informacje

REGION. Wybrano wykonawcę budowy S1 od Dankowic do Bielska-Białej

Coraz bliżej do podpisania umowy na budowę następnego, ponad 12-kilometrowego odcinka S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Rozstrzygnięcie dla ostatniego zadania na tej inwestycji, biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce.

Wcześniej, 18 maja br., rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla IV odcinka – obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44 (więcej o tym znajdziesz tu), a 14 maja br. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka tej drogi, od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic.

Przypomnijmy, że 10 i 14 października 2019 r. ogłosiliśmy przetargi na zaprojektowanie i budowę ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. 14 lutego br. otworzyliśmy oferty na pierwszy z nich, odcinek od węzła Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła). 21 lutego br. otworzyliśmy oferty na odcinek II – węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice. 13 marca br. otworzyliśmy oferty na III odcinek Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem).

Wybór oferty

Jako najkorzystniejszą, z dziewięciu złożonych, wybrano ofertę konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia o wartości 586 710 000 zł. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 733 985 671 zł.​ Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w terminie nie dłuższym niż 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, które trwają pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Czas projektowana nie jest objęty wyłączeniami.

GDDKiA 

Wszystkie odcinki S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”.

Obowiązki wykonawcy

​Wykonawcy zbudują m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe, a także inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

W zakres tego odcinka wchodzą:

– droga ekspresowa o długości ok. 12 km,

– dwa węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok,

– para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III),

– Obwód Utrzymania Drogi.

GDDKiA

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend