Informacje

REGION. Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow ruszy 1 stycznia 2021 r.

List intencyjny w sprawie utworzenia „Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945)” został podpisany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Kraków. Nowe muzeum obejmie obszar ok. 40 hektarów i będzie samorządową instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków współprowadzoną przez resort kultury.

Sygnatariuszami listu są wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński – reprezentowany przez Jarosława Sellina, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Ze względu na sytuację wywołaną pandemią COVID-19, sygnowanie dokumentu odbyło się drogą elektroniczną.

[masterslider id=”51″]

Fotografie obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow wykonane w latach 1943-1944 Autor: autor nieznany / Instytut Pamięci Narodowej

List intencyjny dotyczący utworzenia nowej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945)” jest deklaracją wspólnej woli sygnatariuszy na rzecz właściwego upamiętnienia ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow poprzez objęcie terenu, na którym znajdował się obóz, opieką instytucjonalną i utworzenie Muzeum – Miejsca Pamięci.

Planuje się, że „Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945)” rozpocznie swą działalność 1 stycznia 2021 r. i będzie samorządową instytucją kultury miasta Krakowa, współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treść listu zakłada współdziałanie stron na rzecz utworzenia Miejsca Pamięci zarówno w zakresie finansowym, jak i merytorycznym. Przewiduje się, że Rada Miasta Krakowa powoła nową instytucję do końca 2020 r.

W kolejnym etapie zostanie też podpisana umowa pomiędzy miastem i ministerstwem, która określi zasady współprowadzenia nowej instytucji muzealnej. Przewidywany czas niezbędny do zakończenia prac nad powstaniem Muzeum – Miejsca Pamięci i wystawy stałej szacowany jest na około pięć lat.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow powstanie na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Skarbu Państwa. Obejmie swym zasięgiem obszar ok. 40 hektarów, który od 2002 r. jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz teren przyległy o powierzchni około 3 hektarów.

List intencyjny jest kolejnym ważnym etapem działań podejmowanych na rzecz upamiętnienia byłego niemieckiego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow. Poprzedziło go podpisane 26 stycznia 2017 r. porozumienie pomiędzy Miastem Kraków, Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, stanowiące będące deklarację współdziałania stron na rzecz godnego upamiętnienia KL Plaszow. Zarządzeniem prezydenta miasta powołany został również zespół zadaniowy ds. obozu KL Plaszow koordynujący prace nad powstawaniem tego Miejsca Pamięci.

Muzeum Krakowa, jako opiekun merytoryczny, opracowało scenariusz nowego Muzeum – Miejsca Pamięci oraz przeprowadziło badania archeologiczne na terenie poobozowym. Muzeum prowadzi również prace badawcze i edukacyjne w obszarze wiedzy i pamięci o byłym obozie. Działania te finansowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Krakowa. Prace Muzeum wspiera powołana zarządzeniem Prezydenta Krakowa Rada Społeczna ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego obozu KL Plaszow.

Krakow.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend