Informacje

REGION. Biometryczne bramki w Kraków Airport

Od dziś na lotnisku Kraków-Balice można korzystać z dziesięciu nowo zainstalowanych bramek   ABC do automatycznej odprawy granicznej. Łukasz Kmita wojewoda małopolski przekazał  dzisiaj na ręce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach specjalistyczny sprzęt  o wartości 5 618 780 złotych. W konferencji prasowej uczestniczyli także Łukasz Smółka, wice marszałek małopolski, płk  SG Renata Obrzut, komendant Placówki Karpackiego Oddziału Straży Granicznej a także płk  SG Winicjusz Tęczar komendant  Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach oraz  Radosław Włoszek prezes zarządu Kraków Airport.

„System bramek ABC podniesie standard usług świadczonych na krakowskim lotnisku. Usprawnienie procesu odpraw, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa, jest niezwykle istotne. Cała procedura odprawy automatycznej trwa kilkanaście sekund, a pasażer nie ma bezpośredniego kontaktu z kontrolerem, choć wszystko odbywa się w pod nadzorem funkcjonariusza Straży Granicznej. Z punktu widzenia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice to bardzo funkcjonalne i potrzebne rozwiązanie. Kładę nacisk na stałe doposażenie Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Zależy mi również na tym, aby wprowadzane rozwiązania i narzędzia poprawiały bezpieczeństwo na lotnisku oraz usprawniały pracę strażników.

Jeden z największych portów lotniczych w Polsce staje się coraz nowocześniejszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy zarówno dla pasażerów, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pracowników lotniska – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

„W czasie pandemii te urządzenia wspierają nasze bezpieczeństwo, ale żadne urządzenie nie zastąpi człowieka. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej
za to, co na co dzień Państwo robią, dbając o bezpieczeństwo przylatujących i odlatujących. W Małopolsce jest bezpiecznie – podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

„Przekazanie urządzeń służących do dokonywania automatycznej kontroli granicznej niewątpliwie usprawni proces takiej kontroli. Przyspieszenie odpraw podróżnych ma kluczowe znaczenie tym bardziej w sytuacji wykonywania przez funkcjonariuszy dodatkowych czynności, związanych z działaniami sanitarnymi. Ponadto, brak bezpośredniego kontaktu podróżnego z kontrolerem wpisuje się w działania prewencyjne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się zagrożeń epidemiologicznych – zaznacza komendant KOSG Stanisław Laciuga.

Priorytetem krakowskiego  lotniska jest wysoki standard świadczonych  usług, ale przede wszystkim  bezpieczeństwo naszych pasażerów powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wprowadzenie samoobsługowych systemów kontroli granicznej dzięki funduszom  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji znacznie usprawni obsługę pasażerów i  ułatwi pracę służbom. Kraków Airport jest częścią regionu i stanowi kluczowy element układu komunikacyjnego. Jego rozwój bezpośrednio przekłada się na wzrost pozycji gospodarczej, kapitału społecznego, a także ruchu turystycznego.

System bramek ABC (Automated Border Control) jest przeznaczony do prowadzenia odpraw pasażerów podróżujących poza strefę Schengen, tj. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Chorwacji czy Albanii). Pasażer sam dokonuje wyboru dotyczącego formy kontroli pomiędzy standardową a automatyczną. Pięć z bramek  będzie przeznaczonych do odpraw osób wylatujących, a kolejne pięć dla pasażerów odwiedzających nasz kraj w strefie non Schengen. To sprawia, że w jednym momencie może być obsługiwanych dziesięciu pasażerów. Zastosowanie najnowocześniejszych technik biometrycznych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Odprawiany pasażer postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie: umieszcza dokument na czytniku, gdzie zostaje on zeskanowany. Następnie,
po pomyślnej weryfikacji, następuje otwarcie drzwiczek i kolejny etap kontroli, czyli porównanie danych biometrycznych zawartych w dokumencie z wizerunkiem osoby poddającej się sprawdzeniom. Gdy system potwierdzi, że dokumentem posługuje się osoba uprawniona, a sam dokument upoważnia do przekroczenia granicy, proces zostaje zakończony i pasażer opuszcza bramki.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend