Informacje

POWIAT. Rewitalizacja terenów pogórniczych. Umowa AGH z Gminą

Podjęcie działań na rzecz łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez kompleksową rewitalizację terenów pogórniczych – takie cele założono w porozumieniu zawartym 7 lutego przez Gminę Brzeszcze z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Współpraca została podjęta w związku z utworzeniem  Platformy Regionów Górniczych w Transformacji oraz ustanowieniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspomagać samorządy regionalne i lokalne w przemianach – informuje brzeszczański magistrat.

Miasto Brzeszcze zbudowane zostało dzięki i wokół kopalni węgla kamiennego, która ma już dziś ponad 100-letnią historię. Wyczerpywanie złóż, a także restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, przybierająca na sile zwłaszcza w kontekście przyjętych przez Komisję Europejską celów klimatycznych i środowiskowych, skłania do podejmowania działań na rzecz rewitalizacji.

Utworzenie Platformy Regionów Górniczych w Transformacji oraz ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mają wspomagać samorządy regionalne i lokalne w tych przemianach. I właśnie w nawiązaniu do tego podpisano przedmiotowe porozumienie.

Współpraca obejmie działania wspierane przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i inne środki, a w szczególności prace studialne i projektowe w zakresie:

  • Dekontaminacji, renaturalizacji i rekultywacji terenów przekształconych działalnością wydobywczą.
  • Kompleksowej rewitalizacji terenów pogórniczych, uwzględniającej: zachowanie tożsamości m.in. poprzez adaptację zabytkowych obiektów oraz dalszy rozwój społeczno-gospodarczy i działania na rzecz mieszkańców.
  • Rozwiązań związanych z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu.
  • Inwestycji wzmacniających gospodarkę o obiegu zamkniętym.
  • Innych działań, dla osiągnięcia celu ogólnego.

Po spotkaniu odbyła się wizja lokalna na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód w likwidacji (Ruch II). Efektem spotkania i wizji terenowej było nakreślenie konkretnych działań na najbliższe miesiące.

(Źródło i Fot.: UG Brzeszcze)

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend