Wideo

POWIAT. Dr Krystyn W. Czerniejewski uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”

Jestem wzruszony i wdzięczny za to, że zobaczono to, co zrobiłem. Naprawdę nie wiedziałem, że ktokolwiek będzie pamiętał o ty, co było… skończyło się 20 lat temu – powiedział wyraźnie wzruszony Dr Krystyn W. Czerniejewski uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Ziemi Oświęcimskiej”. 

Krystyn Wacław Czerniejewski to jeden z pionierów psychoterapii w Polsce, twórca i wieloletni ordynator Oddziału Psychiatrycznego w Oświęcimiu.

– (…) Stworzył oddział psychiatryczny, w którym w latach 70. ubiegłego wieku wdrażano nowatorskie metody leczenia. Jednym z celów dr. Czerniejewskiego było uświadomienie społeczeństwu jakiego rodzaju problemy zdrowotne leczy psychiatria – powiedział Kazimierz Homa, przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu w laudacji wygłoszonej na cześć laureata.

Na przełomie lat 80. i 90. doktor Czerniejewski wyszedł z inicjatywą powołania organizacji pozarządowej działającej na rzecz pacjentów i ich rodzin. Powstało Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”. Misją organizacji była pomoc pacjentom i ich rodzinom w przełamywaniu barier wynikających z choroby, propagowanie i działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie prowadziło przez pewien okres środowiskowe domy samopomocy w Oświęcimiu, Kętach i Chełmku. W 1993 roku z inicjatywy doktora Czerniejewskiego powstały dwa Ośrodki Pobytu Dziennego. Jeden w Oświęcimiu, drugi w Chełmku. W pracy kładziono nacisk na pomoc byłym pacjentom oświęcimskiego oddziału, którzy nie radzili sobie z problemami życia codziennego. Zadaniem ośrodków była integracja chorych psychicznie ze środowiskiem lokalnym oraz poprawa jakości ich życia.

W 1998 roku ośrodki przekształcono w Środowiskowe Domy Samopomocy, jako samodzielne jednostki, które funkcjonują do dziś. Doktor Czerniejewski uczestniczył w tworzeniu programu działania ŚDŚ-ów, konsultował przebywających w nim pacjentów. Do dziś utrzymuje kontakt z PŚDS-em w Kętach, służąc radą i pomocą merytoryczną.

Jedną z nieocenionych zasług doktora Czerniejewskiego jest ukształtowanie grona specjalistów – lekarzy, pielęgniarek, psychologów, terapeutów, którzy pracując w oddziale pod jego kierownictwem, przejęli myśl tworzenia godnej opieki psychiatrycznej i pracy z pasją. To oni dziś pracują w wielu jednostkach na terenie powiatu i regionu, tworząc sieć wsparcia i pomocy osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie.

art. zlecony

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend