Informacje

POWIAT. Dofinansowanie kosztów proekologicznych inwestycji

Włodarze gmin z terenu naszego powiatu, przedstawiciele spółek wodnych i Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku podpisali dziś z przedstawicielami samorządu powiatowego – starostą oświęcimskim Andrzejem Skrzypińskim i wicestarostą Pawłem Kobieluszem umowy na dofinansowanie kosztów proekologicznych inwestycji. Obecni na wydarzeniu byli także członkowie zarządu powiatu Teresa Jankowska i Jerzy Mieszczak.

Gości w sali sesyjnej w internacie powiatowego „Chemika” powitał starosta Andrzej Skrzypiński. Powiedział, że zarząd powiatu rokrocznie wspiera inwestycje proekologiczne w postaci dofinansowania do kosztów wymiany azbestu czy kotłów na węgiel.

Tymczasem, o czym wspomniał starosta, 2030 to ostatni rok, w którym to piece… gazowe (które jeszcze do niedawno były określane mianem ekologicznych – przyp./ red.) będą montowane w nowych budynkach mieszkalnych. Kotły na gaz i inne paliwa kopalne mają zniknąć całkowicie do 2040 r. Takie są przynajmniej założenia unijnej dyrektywy EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

Spotkanie w Oświęcimiu zorganizowano w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, realizowanego przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz z NFOŚiGW.

źródło: powiat oświęcimski / foto: raflor

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend