Informacje

POWIAT. Aakcji „Zima”, przy wsparciu osób, wrażliwych na los drugiego człowieka

Okres zimowy stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych i nietrzeźwych. Każdego roku na terenie kraju, odnotowuje się kilkadziesiąt przypadków zgonów, w wyniku wychłodzenia  organizmu.  Aby, temu przeciwdziałać wszyscy powinni reagować, widząc człowieka w sytuacji zagrażającej życiu.

Policjanci powiatu oświęcimskiego  codziennie, kilkukrotnie interweniują wobec nietrzeźwych pieszych, którzy stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym, bądź śpią pod gołym niebem.  Z kolei w okresie zimowym, dodatkowym zadaniem jest kontrola miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Są to między innymi opuszczone budynki czy rejony ogródków działkowych. Odnalezionym  tam osobom proponują schronienie w noclegowni, a osobom będącym pod wpływem alkoholu w ogrzewalni.  Ponadto podczas służby policjanci zwracają uwagę także na przystanki autobusowe  i inne ustronne miejsca,  gdzie mogą znajdować się śpiące osoby nietrzeźwe.

Wiele zgłoszeń, otrzymujemy również od mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Najczęściej są to przypadki, gdy nietrzeźwy śpi na klatce schodowej, strychu czy w piwnicy.  Poniżej  przedstawiamy kilka ostatnich zgłoszeń, których dokonały osoby wrażliwe na los innego człowieka.

1 grudnia o godzinie 1.40 policjanci otrzymali zgłoszenie od mieszkańca bloku przy ulicy Powstańców Śląskich w Oświęcimiu, dotyczące bezdomnego śpiącego w klatce schodowej.  Policjanci ustalili, że  nietrzeźwy 64 – latek nie ma stałego miejsca zamieszkania, więc zaproponowali przewiezienie do miejskiej ogrzewalni. Niestety mężczyzna nie chciał opuścić klatki schodowej,  ani udać się do ogrzewalni, więc policjanci przewieźli go do izby wytrzeźwień.

Tuż przed godziną 18.00,  mieszkaniec jednego z bloków Osiedla Chemików w Oświęcimiu przed klatką schodową zauważył siedzącego na ławeczce, bezdomnego mężczyznę. Informację natychmiast przekazał pod numer alarmowy.  We wskazane miejsce  przyjechał jeden z oświęcimskich patroli. Mundurowi potwierdzili, że 52- letni mężczyzna nie ma stałego miejsca zamieszkania,  więc przewieźli go do miejskiej ogrzewalni.

O godzinie 20.30 policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach otrzymali zgłoszenie od mieszkańca Brzeszcz o mężczyźnie, który przed chłodem schronił się w klatce schodowej jednego z bloków przy ulicy Daszyńskiego w Brzeszczach. Policjanci ustalili, że 53- latek nie ma stałego miejsca zamieszkania, więc zaproponowali mu przewiezienie do  miejskiej noclegowni.

Tuż przed godziną 22.00  policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze, interweniowali w związku ze zgłoszeniem mieszkańca Przeciszowa  dotyczącym mężczyzny śpiącego na przystanku autobusowym przy ulicy Podlesie w Przeciszowie. W związku z faktem, że 43 – letni mężczyzna nie miał stałego miejsca zamieszkania i był pod wpływem alkoholu został przewieziony do miejskiej ogrzewalni.

Za wszystkie zgłoszenia dziękujemy.

W dalszy ciągu apelujemy o niezwłoczną reakcję na sytuacje, w których widzimy, że życie bądź zdrowie ludzkie może być zagrożone. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112.

Apelujemy również do mieszkańców,  aby zwrócili uwagę na mieszkających w sąsiedztwie samotnych seniorów. Być może potrzebują oni wsparcia i pomocy.   W takich przypadkach wystarczy powiadomić  najbliższy ośrodek pomocy społecznej lub Policję.

WYKAZ PLACÓWEK DLA BEZDOMNYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM:

  1. Oświęcim Schronisko Miejskie dla osób bezdomnych ulica Dąbrowskiego 139, tel. 33 842 03 65
  2. Oświęcim Ogrzewalnia Miejska ulica Dąbrowskiego 139, tel. 33 842 03 65
  3. Brzeszcze  Schronisko Miejskie dla osób bezdomnych ulica Mickiewicza 6, tel. 32 211 12 51
  4. Kęty  Ogrzewalnia Miejska ulica Spacerowa 2 , tel. 33  845 28 70

Wykaz placówek dla bezdomnych w Małopolsce znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_bezdomnych

KPP Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend