Kultura

OŚWIĘCIM. Konferencja „Konflikty Jagiellonów”

Co dwa lata w murach oświęcimskiego zamku organizowana jest konferencja naukowa przybliżająca okres panowania w Polsce dynastii Jagiellonów.

Konferencja zyskała prestiż i dużą popularność w kręgach naukowych. Cieszy się też sporym zainteresowaniem mieszkańców Oświęcimia. Kolejna odsłona z udziałem naukowców z Polski i zagranicy, znawców epoki jagiellońskiej, odbędzie się od 21 do 23 października. Wstęp na wydarzenia jest wolny.

PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek, 21 października

g. 15.00 otwarcie konferencji

g. 15.20-15.40   Piotr Węcowski (UW, Warszawa), Gniew króla jako środek komunikacji Jagiellonów z poddanymi

g. 15.40-16.00   Marek Janicki (UW, Warszawa), Od konfliktu z matką do konfliktu ze stanami. Taktyka perswazyjna Zygmunta Augusta wobec kryzysu inauguracji jego rządów w Koronie

g. 16.00-16.20   Marek Ferenc (UJ, Kraków), Obelgi, inwektywy i kalumnie w korespondencji króla Zygmunta Augusta i Radziwiłłów

g. 16.20-16.40   Agnieszka Januszek-Sieradzka (KUL, Lublin), W konflikcie z papieżem, Habsburgami, sejmem, żoną i własnym sumieniem, czyli o małżeństwie Zygmunta Augusta z Katarzyną Habsburżanką

g. 16.40-17.00 przerwa kawowa

g. 17.00-17.20   Tomasz Ratajczak (UAM, Poznań), Klucze do królestwa. Graniczne zamki państwowe w konfliktach Jagiellonów

g. 17.20-17.40   Aleksander Bołdyrew, Tadeusz Grabarczyk (UŁ, Łódź), Spory Jagiellonów z wojskiem pieniężnym o żołd

g. 17.40-19.00 dyskusja

 

Piątek, 22 października

g. 09.30-09.50   Jerzy Sperka (UŚ, Katowice), Przyjaźń, wrogość, współpraca. Władysława Jagiełło wobec książąt śląskich

g. 09.50-10.10   Jerzy Rajman (UP, Kraków), „Mało znaczny wróg”. Przemysł książę toszecki wobec Korony (1445-1486)

g. 10.10-10.30   Martin Capsky (UP, Pardubice), „…tuto korunu českú přitom zústaviti“. Král Vladislav II. Jagellonský v konfliktu s českými stavy o korunní příslušnost Slezska

g. 10.30-10.50   David Radek, (SU, Opawa) Slezská knížata a Vladislav II. Jagelonský. Několik poznámek k tzv. velkému privilegiu krále Vladislava II. z roku 1498

g. 10.50-11.30 przerwa kawowa

g. 11.30-11.50   Martin Nodl (CMS, Praha), Spor Vladislava Jagiellonskiego s radou miasta Pragy na poczatku XVI wieku: polityka i ritual

g. 11.50-12.10   Petr Kozak (AZ, Opawa) Konflikt – paměť – zapomnění: Jagellonští bratři Jan Albrecht a Zikmund ve Slezsku (a v Lužicích) konce 15. a počátku 16. století

g. 12.10-12.30   Sergej Polechov (RAGNiAP, Moskwa), Kazimierz Jagiellończyk a Wielkie Księstwo Moskiewskie – współpraca, rywalizacja, wojna

g. 12.30-12.50   Jarosław Nikodem (UAM, Poznań), Bez prawa, bez miłosierdzia. Kazimierz Jagiellończyk kontra Michał Zygmuntowicz

g. 12.50-13.10   Sobiesław Szybkowski (UG, Gdańsk), Konflikt, czy tylko nowe porządki? Kazimierz Jagiellończyk i Wielkopolanie latem 1447 roku

g. 13.10-14.30 dyskusja

g. 14.30-15.30 przerwa obiadowa

g. 15.30-15.50   Krzysztof Mikulski (UMK, Toruń), Stany Prus Królewskich 1454-1525 – między lojalnością wobec władcy i oporem wobec tendencji centralistycznych

g. 15.50-16.10   Janusz Grabowski (AGAD, Warszawa), Spory Jagiellonów z „panami przyrodzonymi” Mazowsza w XV w.

g. 16.10-16.30   Marta Piber-Zbieranowska (PAN, Warszawa), Inkorporacja czy lenno? Spór Aleksandra Jagiellończyka z księżną mazowiecką Anną Radziwiłłówną o przyszłość Mazowsza po śmierci Konrada III Rudego w 1503 r.

g. 16.30-18.00 dyskusja

 

Sobota, 23 października

g. 09.30-09.50   Anastazja Skiepjan (IH NAN Białorusi), Jagiellonowie i Olelkowicze w walce o władzę

g. 09.50-10.10   Janusz Szyszka (PAN, Kraków), Pierwsi Jagiellonowie wobec konfliktów we wspólnocie szlacheckiej na Rusi Czerwonej

g. 10.10-10.30   Bożena Czwojdrak (UŚ, Katowice), Konflikt Kazimierza Jagiellończyka z Dziersławem i Janem Rytwiańskimi

g. 10.30-11.00 przerwa kawowa

g. 11.00-11.20   Anna Pytasz-Kołodziejczyk (UWM, Olsztyn), „Małe rzeczy zgodą rosną, duże niezgodą upadają” – spór Jagiellonów o zachodnią część Puszczy Grodzieńskiej z Radziwiłłami i Gasztołdami w pierwszej połowie XVI w.

g. 11.20-11.40   Tomasz Kempa (UMK, Toruń), Rywalizacja o rękę Halszki Ostrogskiej a relacje Zygmunta Augusta z przedstawicielami czołowych rodów magnackich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim

g. 11.40-13 dyskusja i podsumowanie obrad

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Bożena Czwojdrak, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
Prof. dr hab. Jerzy Sperka, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego
Dr hab. Piotr Węcowski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego
Dyrektor Wioletta Oleś, Muzeum Zamek w Oświęcimiu

 

Program do pobrania:

PROGRAM

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend