Informacje

OŚWIĘCIM. 103. rocznica  utworzenia Policji Państwowej

22 lipca 2022 roku o godzinie 9 w Sali Widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji. Tegoroczne obchody upamiętniały również 103. rocznicę  utworzenia Policji Państwowej oraz 102. rocznicę utworzenia Posterunku Policji Państwowej w Oświęcimiu.

Oświęcimskie Święto Policji swoją obecnością zaszczycili I – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Robert Strzelecki,  nadbrygadier Piotr Filipek Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,  Starosta Oświęcimski Andrzej Skrzypiński, Prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut oraz pan Karol Ptaszkowski, przewodniczący Koła Terenowego w Oświęcimiu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie.  Ponadto w uroczystości wzięli udział przedstawiciele biur poselskich z terenu powiatu oświęcimskiego, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele Wojska Polskiego,  Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, placówek służby zdrowia,  placówek  oświatowych, innych  jednostek Policji, a także byli komendanci powiatowi, policjanci i pracownicy Policji oraz ich rodziny. 

Uroczystość poprowadził nadkomisarz Łukasz Piątek Komendant Komisariatu Policji w Chełmku, natomiast dowódcą był nadkomisarz Bartłomiej Kleszcz Zastępca Naczelnika Wydział Ruchu Drogowego. Rozpoczęła się ona  od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu przez dowódcę  uroczystości. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć policjanta z Pabianic, który 14 lipca 2022 roku na drodze ekspresowej w pobliżu miejscowości Pawlikowice zginął tragicznie podczas służby.

Wszystkich zebranych, policjantki, policjantów, pracowników Policji oraz przybyłych gości powitał inspektor Robert Chowaniec  Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. Komendant w swoim przemówieniu nawiązał do obchodzonego w tym roku jubileuszu 103. rocznicy utworzenia Policji Państwowej podkreślając dumę z noszenia policyjnego munduru, pielęgnowania chlubnej tradycji i etosu służby policjanta. Przypomniał również, że tradycje Policji Państwowej w Oświęcimiu sięgają 1920 roku. To wtedy powstał tutaj pierwszy posterunek Policji,  który swoją siedzibę miał w oświęcimskim Ratuszu, gdzie dziś możemy oglądać odrestaurowane cele dla zatrzymanych. Komendant podkreślił również, że przez ostatni rok policjanci z wielkim zaangażowaniem dbali o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Na ręce Starosty oświęcimskiego Komendant złożył podziękowania dla wszystkich samorządowców za wsparcie dotychczasowych inicjatyw Policji związanych z dbaniem o bezpieczeństwo ład i porządek publiczny. Szczególne podziękowania skierował do Burmistrza Zatora oraz Wójta Przeciszowa. Dzięki ich wsparciu w czerwcu br. oddany do użytku został nowy budynek Komisariatu Policji w Zatorze. Środki na inwestycję, która poprawiła warunki służby policjantów, a także inwestycji służącej lokalnemu społeczeństwu oraz turystom, pochodziły z  Programu Modernizacji Policji oraz zasilonego przez  Gminę Zator i Gminę Przeciszów Funduszu Wsparcia Policji. Na zakończenie przemówienia Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za bardzo dobrą służbę i pracę, a także złożył gratulacje wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym, życząc im dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

Następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie wraz z Komendantem Powiatowym Policji  wręczyli akty nominacji na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia oraz podziękowania.

Na stopień nadkomisarza nominację otrzymało 3 policjantów.  Na stopień komisarza nominacje otrzymało również 3 policjantów.  Na stopień aspiranta sztabowego mianowanych zostało 6 policjantów. Na stopień starszego aspiranta mianowanych zostało 9 policjantów. Na stopień aspiranta mianowanych zostało 5 policjantów. Na stopień młodszego aspiranta mianowanych zostało 28 policjantów, na stopień sierżanta sztabowego mianowanych zostało 15 policjantów, na stopień starszego sierżanta mianowanych zostało 2 policjantów, na stopień sierżanta mianowanych zostało 5 policjantów. Na stopnie starszego posterunkowego mianowanych zostało 12 policjantów.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie wraz z Komendantem Powiatowym Policji  wręczyli również wyróżnienia pracownikom Policji za wzorową pracę, operatywność i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków, a także ich zaangażowanie  oraz kreatywność w realizacji codziennych zadań. W taki sposób wyróżniona została pani Iwona Morawska Specjalista Zespołu Kadr i Dyscyplinarnego, pani Iwona Jarosz  Sekretarka Wydziału Prewencji oraz  pani Małgorzata Borowska  Starszy Inspektor Zespołu Finansów i Zaopatrzenia.

Następnie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Oświęcimiu wręczyli policjantom wyróżnienia za wieloletnie wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i pełen profesjonalizm w działaniu, dyspozycyjność i poczucie służbowej odpowiedzialności. Wyróżnienia otrzymali komisarz Paweł Płonka Dyżurny w Komisariatu Policji w Kętach, aspirant sztabowy Mirosław Jasiński  Dyżurny w oświęcimskiej Komendzie Policji, aspirant sztabowy Jacek Ślusarczyk Zastępca Dyżurnego w oświęcimskiej Komendzie oraz aspirant sztabowy Mirosław Żurek Detektyw Referatu Kryminalnego w Komisariacie Policji w Kętach

Podziękowania za wieloletnie wsparcie oraz współpracę z oświęcimską Policją z  rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Krakowie oraz  Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu otrzymali pani  Apolonia Maj była Dyrektor  Oświęcimskiego Centrum Kultury, pani   Wioletta Oleś   Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu, pan Andrzej Kacorzyk Zastępca Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, pan Edward Piechulek  Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, pan Andrzej Stasiuk Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Oświęcimiu oraz młodszy brygadier Marcin Głogowski Komendanta Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

Następnie przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów aspirant sztabowy Mirosław Jasiński dokonał wręczenia medali 30-lecia NSZZP przyznanych przez Zarząd terenowy w Oświęcimiu. Medale otrzymali inspektor Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu,  młodszy inspektor Urszula Martyniuk I Zastępca Komendanta Powiatowego w Oświęcimiu, starszy aspirant Krzysztof Teper pełniący obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, a za razem przedstawiciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej w Oświęcimiu oraz  aspirant Łukasz Nizio pełniący obowiązki Kierownika Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego.

Po wręczeniu wyróżnień oraz nominacji głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie. W swoim przemówieniu podziękował policjantom
i pracownikom cywilnym Policji za dobrą służbę oraz za  sumiennie wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych. Złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji święta, a nominowanym na wyższe stopnie pogratulował awansów  i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Podkreślił, że Policja ma ciągle wiele trudnych zadań do wypełnienia w takich trudnych czasach, a oświęcimska jednostka jest jedną z wiodących Małopolsce.

Po przemówieniu Komendanta wojewódzkiego nastąpiły przemówienia przedstawicieli biur poselskich oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, w których dziękowali oni funkcjonariuszom i pracownikom Policji za oddaną i wzorową służbę oraz życzyli dalszych sukcesów zawodowych i szczęścia w życiu osobistym.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku inspektorowi Robertowi Strzeleckiemu.

KPP Oświęcim
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend