Informacje

LIFE EKOMAŁOPOLSKA – projekt na dobry klimat dla nas i przyszłych pokoleń

Józef Gawron Wicemarszałek Małopolski

Wzrost wykorzystania lokalnego potencjału ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej budynków oraz szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne to główne cele i działania projektu LIFE EKOMALOPOLSKA, realizowanego przez województwo małopolskie w latach 2021-2030.

Małopolska konsekwentnie realizuje i rozwija projekty mające na celu poprawę jakości środowiska. Projekt LIFE EKOMAŁOPOLSKA doskonale wpisuje się w strategię działań, dzięki którym mamy nadzieję przekazać kolejnym pokoleniom region, w którym będą wieść bezpieczne i szczęśliwe życie – mówi Wicemarszałek Małopolski Józef Gawron.

DOBRY KLIMAT, TANIA I CZYSTA ENERGIA?

MAMY NA TO PLAN!

Do najważniejszych działań projektu należy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, geotermia czy pompy ciepła. W partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie przygotowywana jest mapa potencjału odnawialnych źródeł energii dla Małopolski. Będzie ona dostępna w formie funkcjonalnej aplikacji, połączonej z kalkulatorem, który ułatwi dokonanie świadomego wyboru inwestycji OZE w konkretnej lokalizacji. Aplikacja zasugeruje najbardziej odpowiedni wybór technologii, oszacuje koszty inwestycyjne i operacyjne oraz dostarczy informacji o możliwych źródłach finansowania.

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA przygotowywany jest cykl szkoleń dla instalatorów odnawialnych źródeł energii i uczniów szkół technicznych. Dzięki temu mieszkańcy Małopolski będą mieli łatwiejszy dostęp do wykwalifikowanych specjalistów.

Aplikacja OZE oraz bezpośredni dostęp do instalatorów i monterów ułatwi wybór najlepszej dla danej lokalizacji technologii OZE, co przyczyni się do większej liczby takich instalacji w Małopolsce.

W ramach LIFE EKOMAŁOPOLSKA powstają także koncepcje projektów inwestycyjnych w zakresie szkół i budynków użyteczności publicznej przyjaznych dla klimatu (produkujących własny prąd, wykorzystujących wodę deszczową, itp.). Projekty tę będą mogły uzyskać dofinansowanie z dostępnych środków finansowych (krajowych i unijnych). Aby zachęcić mieszkańców do wyboru przyjaznych dla klimatu technologii, wzorcowa rolę w tym zakresie zapewni sektor użyteczności publicznej.

POWIATOWI EKSPERCI BLISKO MIESZKAŃCA

Kluczowym elementem projektu są doradcy ds. klimatu i środowiska, działający aktywnie w 18 małopolskich powiatach i 3 miastach na prawach powiatu. Doradcy udzielają porad i konsultacji, pomagają w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie oraz realizują działania informacyjno-edukacyjne. Jednym z takich działań jest cykliczna akcja #drzewodlaklimatu, realizowana w ramach obchodów Małopolskiego Dnia dla Klimatu. Jak dotąd dzięki zaangażowaniu Małopolan w całym regionie przybyło ok. 30 000 drzew. Bieżące informacje nt. wydarzeń organizowanych przez doradców dostępne są na stronach internetowych starostw powiatowych.

TRZEBA ZROZUMIEĆ PROBLEM,

BY ZNALEŹĆ JEGO ROZWIĄZANIE

Kluczowym elementem projektu są zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjno-informacyjne. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na korzyści płynących nie tylko z wymiany źródła ogrzewania czy montażu instalacji OZE, ale także oszczędzania wody i energii, wybierania ekologicznego transportu czy zwiększania powierzchni zielonych. Oferta edukacyjna LIFE EKOMAŁOPOLSKA obejmuje warsztaty i spotkania zarówno dla uczniów i nauczycieli, jak przedsiębiorców czy rolników. Przykłady dobrych rozwiązań, które mogą być realizowane przez każdą grupę społeczną, dostępne są na stronie internetowej: klimat.ekomalopolska.pl.

To ważne, by mieć świadomość, że warunki życia dla przyszłych pokoleń tworzymy nie tylko decydując się na poważne inwestycje, jak montaż OZE czy termomodernizację domu, ale także poprzez codzienne dobre nawyki – mówi Wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. – Każda nasza decyzja: to czy wybieramy rower, czy samochód, torbę wielorazową czy plastikową jednorazówkę oraz jak dbamy o zieleń wokół nas  – buduje przyszłość naszą i najbliższych pokoleń. 

Informacje o aktualnych wydarzeniach, jak również efekty realizowanych działań zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej klimat.ekomalopolska.pl oraz mediach społecznościowych Ekomałopolska dla klimatu.


Projekt LIFE EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie  Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”
(LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) jest dofinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

art. zlecony

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend