Informacje

KĘTY. Rozpoczęli prestiżowe partnerstwo z Małopolskim Instytutem Kultury

Dom Kultury w Kętach nawiązał współpracę z Małopolskim Instytutem Kultury, będącym operatorem prestiżowego programu „Bardzo Młoda Kultura”, inicjatywy prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury. Tym samym DK Kęty został obdarzony istotną rolą w prowadzeniu działań, których celem jest promowanie i wzmacnianie edukacji kulturowej oraz zbliżanie sektorów edukacji i kultury.

„Bardzo Młoda Kultura” to trzyletni program dotacyjny NCK, którego trzecia edycja, planowana na lata 2023-2025, obecnie się odbywa. Głównym celem tego programu jest rozwijanie podmiotowego uczestnictwa młodzieży w dziedzinie kultury. W jego ramach przewiduje się wykorzystanie metod edukacji kulturowej do stymulowania zmian społecznych poprzez promowanie kreatywnego, aktywnego i innowacyjnego zaangażowania młodych ludzi, jak również kształtowanie postaw oraz umiejętności, takich jak współpraca, zaufanie społeczne i odpowiedzialność – wyjaśnia dyrektor Domu Kultury w Kętach Sylwia Brzozowicz.

Program uznaje, że możliwość pełnego uczestnictwa w życiu kulturalnym jest zasadniczym elementem tożsamości jednostki oraz lokalnych wspólnot, przyczyniając się do ich dobrobytu, gotowości do dialogu, budowania więzi i wzrostu kapitału społecznego.

Dzięki partnerstwu z Małopolskim Instytutem Kultury, Dom Kultury w Kętach będzie mógł aktywnie wspierać te cele, integrując lokalną młodzież w szeroki wachlarz inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Kety.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend