Informacje

KĘTY. Obwodnica Kęt gotowa do użytku

7 grudnia nastąpił oficjalny odbiór robót zrealizowanych w ramach II etapu budowy obwodnicy zachodniej Kęt. – Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy na odcinku od ul. Staszica do ul. Mickiewicza (włączenie do ronda na DW 948) – informuje kęcki magistrat.

Całkowity koszt robót budowlanych inwestycji wyniósł blisko 6 mln zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do budowy traktu  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (dotacja w wysokości 3,3 mln zł).

Prace objęły m.in.: wycinkę drzew i prace rozbiórkowe, przebudowę kolidujących sieci wodociągowej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej i sieci elektroenergetycznej, budowę odcinka obwodnicy klasy Z od ul. Staszica do ul. Mickiewicza, w tym budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 7 m z pełną konstrukcją, lewostronnego (kierunek od ul. Staszica do ul. Mickiewicza) ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5m z betonowej kostki brukowej bezfazowej, prawostronnego chodnika szer. 2m z betonowej kostki brukowej, zjazdów do nieruchomości, prawostronnej zatoki autobusowej, 2 skrzyżowań zwykłych z drogami powiatowymi ul. Staszica i ul. Zacisze oraz wykonanie włączenia do ronda na DW 948,

Ponadto budowę odwodnienia obwodnicy poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu „Klasztorny”, budowę prawostronnego oświetlenia obwodnicy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Źródło: UG Kęty

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend