Informacje

GMINA. Igor Mitoraj – Honorowy Obywatel Gminy Oświęcim

Igor Mitoraj pochodził z Grojca. Ten znany i ceniony na całym świecie artysta, jeden z największych współczesnych rzeźbiarzy, jest od 25 października Honorowym Obywatelem Gminy Oświęcim. Rada Gminy Oświęcim nadała śp. Igorowi Mitorajowi tę godność jako wyraz najwyższego szacunku i podziwu dla Jego talentu i działalności twórczej.

Uroczysta sesja odbyła się 25 października 2023 roku. Zebranych przywitała przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek. Następnie głos zabrał prof. Jan Tutaj. Dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie opowiedział o twórczości Igora Mitoraja, której tematem jest niedoskonałość i skaza, piękno i ułomność nie tylko w fizycznym, ale też duchowym wymiarze. Stale powracają w niej motywy sztuki antycznej, niemniej rzeźby artysty z Grojca „żyją” zarówno w przestrzeni sakralnej, jak i w symbiozie z nowoczesną architekturą.

Październikową uroczystość poprzedziły wydarzenia zorganizowane przez gminne jednostki. Laureaci konkursów inspirowanych dziełami artysty odebrali nagrody z rąk wójta Mirosława Smolarka i jego zastępcy Haliny Musiał. Włodarz gminy Oświęcim wygłosił laudację na cześć rzeźbiarza, podkreślając jego związki z rodzinnym Grojcem:

– Większość życia Igor Mitoraj spędził w Europie Zachodniej, głównie we Francji i Włoszech. Mimo to pozostał mu na zawsze sentyment do Grojca – miejsca, gdzie spędził dzieciństwo i wczesną młodość. Dobitnie dał temu wyraz w 1994 roku, obdarowując grojecką parafię wspaniałą płaskorzeźbą z brązu. Jest to kopia XV-wiecznej rzeźby cenionego włoskiego artysty Andrei Del Verrocchio, której marmurowy oryginał znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie.

Radni przyjęli Uchwałę w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim przez aklamację. Akt nadania tytułu oraz okolicznościowy medal zostały wręczone bratankowi, zarazem chrześniakowi, a także imiennikowi Igora Mitoraja, który podziękował zgromadzonym i zapowiedział przekazanie atrybutu honorowego obywatelstwa do powstającego we włoskiej Pietrasancie muzeum artysty.

Przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek podziękowała wszystkim organizatorom uroczystości oraz gościom, wśród których byli m.in. starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wiceprezydent Oświęcimia Andrzej Bojarski, a także krewni rzeźbiarza. Wójtowi Mirosławowi Smolarkowi towarzyszyła małżonka, a zaproszenie na sesję przyjęli także radni gminy i powiatu, sołtysi, duchowni, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, delegacje służb mundurowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Uroczystą sesję przewodnicząca Bernardyna Bryzek zakończyła, parafrazując słowa poety: „Rodem grojczanin, sercem Polak, talentem świata obywatel”, i cytując słowa Igora Mitoraja o poszukiwaniu samego siebie i sensu życia. Ostatnim akcentem był występ zespołu, który otworzył galę w Domu Ludowym w Grojcu, kwintetu pod kierunkiem Przemysława Drabczyka.

Gmina Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend