Informacje

Co należy zrobić gdy nastąpił zgon w szpitalu? – krok po kroku | Wadowice

Śmierć bliskiej osoby jest jedną z najtrudniejszych sytuacji w życiu każdego człowieka. Często zdarza się, że bliska osoba umiera w szpitalu, a my jesteśmy o tym zawiadamiani telefonicznie. Co robić w takiej sytuacji? Jakie mamy prawa i obowiązki? Jakie są procedury związane z pogrzebem, pochówkiem? O czym nie należy zapominać?

http://www.zadora24.pl/prosektorium.html

Przyczyna śmierci

Z reguły śmierć w szpitalu związana jest z chorobą. Niestety są sytuacje, w których podejrzewamy, że nastąpiła na skutek błędnego leczenia czy też zaniedbania. Warto pamiętać, że bliscy mają prawo zażądać sekcji zwłok w celu ustalenia przyczyny śmierci. Może też być tak, że szpital sam o tym zadecyduje, jeśli bliscy nie do końca zgadzają się z podaną przyczyną śmierci. W takich przypadkach, warto też od razu wystąpić o wydanie pełnej, ponumerowanej dokumentacji leczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Pierwsza kopia takiej dokumentacji jest darmowa. Jeśli mamy wątpliwości co do przyczyn śmierci i rozważamy ewentualne kroki prawne, wyniki sekcji i dokumentacja leczenia to konieczność. W takiej sytuacji ciało osoby zmarłej zostanie oczywiście wydane dopiero po sekcji.

Karta zgonu

Otrzymamy ją w dziale statystyki szpitala. Z kartą zgonu, dowodem osobistym osoby zmarłej, a także swoim dowodem osobistym należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w mieście, gdzie nastąpił zgon. Na miejscu należy wypełnić gotowe druki i złożyć. Na poczekaniu, na podstawie karty zgonu i złożonego pisma, otrzymamy akt zgonu. Jedna kopia aktu zgonu jest bezpłatna, każdy kolejny egzemplarz to koszt ponad dwudziestu złotych. Dla celów ubezpieczeniowych konieczny jest akt zgonu, z podaną przyczyną śmierci. Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami prawa, do niektórych celów przysługuje bezpłatny akt zgonu, nawet jeśli jest to któryś taki dokument z kolei. Jeśli nie chcemy lub nie czujemy się na siłach, akt zgonu za naszą zgodą może uzyskać dla nas zakład pogrzebowy, który będzie zajmować się pochówkiem

Zakład pogrzebowy

Organizacja pochówku możliwa jest na dwa sposoby. Łatwiejszym jest zgłoszenie się do wybranego zakładu pogrzebowego i zlecenie przygotowania pochówku od początku do końca. W takiej sytuacji rozliczenie początkowo jest bezgotówkowe. Pracownik zakładu pogrzebowego załatwia wszelkie formalności związane z zasiłkiem pogrzebowym, zasiłek zaś trafia bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego. Oczywiście może zaistnieć konieczność dopłaty do kosztów organizacji pogrzebu, wszystko jednak zależne jest od tego, jak będzie wyglądać ceremonia pogrzebowa, jakie będą koszty trumny lub urny i kremacji. Wiele też zależy od różnego rodzaju kosztów dodatkowych.  Można też oczywiście zgłosić się do zakładu pogrzebowego i opłacić koszty pochówku, następnie zaś wystąpić do ZUS-u o zasiłek pogrzebowy. Taka opcja jest korzystniejsza, gdy pochówek ma być inny niż większość pochówków, gdy – na przykład –  nie ma być stypy, a sama ceremonia ma być krótka i dla garstki ludzi.

Pogrzeb świecki lub w danym obrządku religijnym

Warto wspomnieć, że możliwy jest pogrzeb świecki lub w danym obrządku religijnym, w Polsce najczęściej jest to pogrzeb katolicki. Przy takim pogrzebie, trzeba oczywiście zgłosić się do księdza i załatwić wszelkie formalności. W przypadku pogrzebu świeckiego, prowadzić go może mistrz ceremonii. Z reguły zakłady pogrzebowe współpracują z mistrzami ceremonii, dlatego nie ma potrzeby szukania takich osób we własnym zakresie. Warto dodać, że pogrzeb świecki z reguły wiąże się z koniecznością pochowania zmarłego na cmentarzu komunalnym. Nie oznacza to jednak, że ceremonia nie odbędzie się – na przykład – w przycmentarnej kaplicy. Jest to jak najbardziej możliwe. Mistrzowie ceremonii oczywiście nie nawiązują do obrządku religijnego, bardzo często jednak w trakcie ceremonii proszą o dłuższą chwilę ciszy, by każdy kto chce, mógł się pomodlić za osobę zmarłą.

Sprawy urzędowe i prywatne

Jak najszybciej po śmierci trzeba powiadomić wszelkie instytucje i firmy, z którymi zmarły miał zawarte umowy. Zlikwidować lub przepisać umowy na telefony, media, ubezpieczenia. Bardzo ważne jest też jak najszybsze rozpoczęcie postępowania spadkowego. Jeśli zmarły miał dużo długów, koniecznie trzeba odrzucić spadek. Mąż lub żona osoby zmarłej powinna odrzucić spadek zarówno w imieniu swoim jak i małoletnich dzieci, by one nie przejęły długów z chwilą wejścia w dorosłość. Jeśli długów nie było lub były akceptowalnej wysokości, spadek można przyjąć. Postępowanie spadkowe nie kończy się jednak najczęściej na sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. W większości przypadków konieczna jest też sprawa o dział spadku czyli jasne określenie, które składniki majątku zmarłego należą się konkretnym spadkobiercom i ewentualne wyrównanie wartości spadku. Sąd najczęściej nakazuje zapłacenie określonej sumy pieniędzy spadkobiercom, którzy otrzymali spadek o mniejszej wartości, rzadziej nakazuje sprzedaż określonej części spadku lub całości i rozliczenie gotówkowe. Dział spadku – w przypadku zgody spadkobierców – możliwy jest do przeprowadzenia u notariusza. W innym przypadku pozostaje nie zawsze tanie postępowanie sądowe. Załatwienie wszelkich formalności związanych z pochówkiem i uregulowaniem wszelkich spraw po zmarłym trochę trwa, jednak trzeba sobie z tym poradzić, by uniknąć w przyszłości ewentualnych problemów natury prawnej czy też innych kłopotów.

art. powstał we współpracy z partnerem

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend