Informacje

BRZESZCZE. Rozpoczęła się rewitalizacja Parku Miejskiego

W czwartek 6 maja w Parku Miejskim przy ul. Dworcowej podpisane zostały dokumenty rozpoczynające długo oczekiwaną rewitalizację.

Przekazania placu budowy przedstawicielom wykonawcy firmy Krisbud sp. z o.o. z Trzebini, dokonał w obecności inspektorów nadzoru firmy INWEST SERWIS z Zawiercia Burmistrz Radosław Szot wraz z Zastępcą Łukaszem Kobieluszem. Prace budowlane trwać będą do listopada 2022 roku.
Inwestycja „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach” będzie realizowana w perspektywie dwuletniej w następującym podziale:
1) prace do wykonania w 2021 r.:
 • wykonanie prac rozbiórkowych oraz wyburzeniowych i utylizacyjnych,
 • wycinka zieleni kolidującej z inwestycją,
 • przebudowa kanalizacji, wykonanie drenażu obszaru objętego inwestycją,
 • wykonanie przyłączy elektrycznych, oświetlenia i monitoringu,
 • budowa miejsca rekreacji (boisko, plac zabaw),
 • wykonanie nawierzchni asfaltowych oraz z kostki brukowej.

2) prace do wykonania w 2022 r.:

 • wykonanie miejsc rekreacji (streetworkout, dog park),
 • montaż małej architektury (ławeczki, pergole, itp.),
 • remont muszli koncertowej,
 • budowa toalet,
 • budowa obiektu gastronomicznego,
 • zieleń, wykonanie nasadzeń.

Szczegółowa wizualizacja oraz opis inwestycji przedstawione zostały w informacji o podpisaniu umowy z wykonawcą, opublikowanej 30 kwietnia – KLIKNIJ.

W najbliższych miesiącach park stanie się placem budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia całego terenu objętego inwestycją, w tym ogrodzenia placu.
Prosimy mieszkańców o stosowania się do oznakowania, w szczególności zakazu wstępu na teren budowy. Prowadzone roboty, w pierwszym etapie inwestycji prace ziemne (wykopy itp.) stanowić bedą zagrożenie. Zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi w szczególności na dzieci i młodzież, spędzającą czas wolny na świeżym powietrzu, w okolicy parku.

Zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach”, mające na celu uzyskanie atrakcyjnego i estetycznego wyglądu parku miejskiego, na obszarze którego znajduje się Miejsce Pamięci, realizowane jest w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego etap VI 2021-2025, Priorytet 5. „Poprawa dostępności i zagospodarowanie otoczenia obiektów byłych podobozów KL Auschwitz-Birkenau w powiecie oświęcimskim”.

UG Brzeszcze
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend