Informacje

BRZESZCZE. Pokazano postęp prac nad koncepcją budowy obwodnicy

W czwartek 26 maja w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Brzeszcz. Na zaproszenie Burmistrza w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który realizuje zadanie, a także projektant opracowujący koncepcję budowy obwodnicy. Dla zadania została już wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2024-2026.
Podczas spotkania, w którym udział wzięło ponad 50 mieszkańców, projektant drogowy Marcin Dobek DROGOWA INŻYNIERIA sp. z o.o. s. k. przedstawił postęp prac nad opracowaniem koncepcji budowy obwodnicy, omawiając kolejne rozważane warianty wraz z uzasadnieniem ich oddziaływania na środowisko naturalne oraz obecny stan zagospodarowania terenu i uciążliwości dla mieszkańców (m. in. w zakresie natężenia hałasu oraz zanieczyszczenia środowiska).

Szczegółowo przedstawiony został wybrany do procedowania i realizacji wariant „Abis”, którego przebieg jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brzeszcze oraz planem zagospodarowania przestrzennego.

Na zakończenie trwającego blisko 3 godziny spotkania przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich: Dominika Naróg – Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska, Maciej Moszumański – Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Sieci Drogowej, Bernadetta Łoś – Naczelnik Wydziału Geodezyjno-Wywłaszczeniowego, Stanisława Wilkońska-Konstanty – St. Specjalista ds. Rozwoju Sieci Drogowej oraz Projektant drogowy obwodnicy Marcin Dobek odpowiadali na pytania mieszkańców.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania inwestycji przedstawiono w prezentacji – POBIERZ

UG Brzeszcze
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend