Informacje, Wideo

POWIAT. Wszyscy gramy w jednej drużynie

17 stycznia w restauracji Molo w Osieku odbyło się spotkanie noworoczne Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedli z terenu naszego powiatu. Obecni byli także włodarze gmin. Podsumowano miniony rok, wymieniono uwagi na temat tegorocznych planów, nagrodzono ustępujących sołtysów. O atrakcje artystyczne zadbał chór “Wrzos” z Głębowic.

Gospodarzami spotkania w restauracji MOLO byli starosta oświęcimski Marcin Niedziela i wójt Gminy Osiek Marek Jasiński.

Gości powitał Krzysztof Harmata z Pław, prezes Powiatowego Koła Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski.

– Dzisiejsze spotkanie to efekt wieloletniej współpracy sołtysów oraz przewodniczących rad osiedli ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu. To także docenienie naszej pracy i zaangażowania – powiedział Harmata.

Następnie głos zabrał starosta Marcin Niedziela.

– To Państwo jako pierwszy szczebel administracji jesteście najbliżej mieszkańców, ich trosk i problemów. Później przekazujecie uwagi mieszkańców swojemu wójtowi i staroście. Bardzo dziękuję za Waszą pracę, a w zasadzie misję. Bardzo sobie ją cenimy – powiedział sternik Powiatu Oświęcimskiego.

– Życzę Państwu, by 2020 był rokiem dobrych decyzji podejmowanych w otoczeniu dobrych ludzi. Ze swej strony obiecuję, że zrobimy co w naszej mocy, by nasze decyzje nadal ułatwiały życie mieszkańcom powiatu – dodał starosta.

W podobnym tonie wypowiedział się wójt Gminy Osiek Marek Jasiński. Podkreślił, że jest mu bardzo miło gościć tak liczne grono znamienitych gości w Osieku.

– To spotkanie jest okazją do lepszego poznania się, wymiany poglądów i doświadczeń – powiedział wójt, dziękując sołtysom i przewodniczącym rad osiedli za zaangażowanie w sprawy swoich lokalnych społeczności.

– Bez Waszego zaangażowania wiele naszych inicjatyw nie mogłoby zostać zrealizowanych.  Serdeczenie dziękuję za pomoc, za to że możemy na Was liczyć. Chciałbym Państwu życzyć, by ten rok był pełen optymizmu, spełnił Wasze marzenia. Życzę wytrwałości w realizacji planów, satysfakcji z pełnionych funkcji. Życzę zdrowia dla Was i Waszych bliskich – dodał wójt.

Marek Jasiński podziękował także właścicielom kompleksu MOLO, pp. Beacie i Adamowi Klęczarom za pomoc i życzliwość oraz wszystkich tym, którzy przyczynili się do organizacji spotkania.

Następnie głos zabrał prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Grzegorz Przybyło. Dołączając się do życzeń przedmówców podziękował swoim współpracownikom – Krzysztofowi Harmacie i Władysławowi Zalińskiemu za zaangazowanie we wspieraniu małopolskich sołtysów. Wspomniał o ważnych dla gospodarzy sołectw wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, w tym organizowanych także w naszych powiecie szkoleniach.  Włodarzom gmin życzył realizacji zamierzonych celów i inwestycji.

Głos zabrał także prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

– Wszyscy gramy w jednej drużynie. Nasz kraj zmienia się także dzięki Waszej aktywności i kreatywności. Zachęcam do współpracy, szukania kompromisów w trudnym dla samorządów czasie, które są ogromną wartością. Życzę Państwu dużo satysfakcji, sukcesów na niwie społecznej i prywatnej, energii i chęci do zmieniania otaczającej rzeczywistości – powiedział sternik stolicy naszego powiatu.

Po przemowach nadszedł czas na wzniesienie toastu noworocznego. W części artystycznej z koncertem kolęd wystąpił chór “Wrzos”, który jest kontynuatorem bogatych tradycji śpiewaczych wsi Głębowice. W repertuarze chóru znajdują się pieśni religijne, melodie ludowe, utwory polskich i zagranicznych kompozytorów. Prezesem chóru jest Dorota Momot, a dyrygentem Leszek Górkiewicz.

Podczas uroczystości wręczono podziękowania dla sołtysów, którzy skończyli kadencję. Otrzymali je: Edyta BoguszStanisław SajdakJerzy KrawczykAndrzej Drabek i Tomasz Szostek.

Na wniosek Stowarzyszenia Sołtysów Małopolski Koło w Gminie Zator wyróżnienia odebrali nadal sprawujący funkcje sołtysów Józef Semik i Kazimierz Stachura.

Specjalne podziękowania starosta skierował do obecnego na spotkaniu radnego powiatu, a zarazem przewodniczącego zarządu Osiedla Podlipki w Zatorze Sławomira Momota.

art. zlecony / powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend