Informacje

POWIAT. 9 firm chętnych do budowy ostatniego odcinka S1

Dziewięciu wykonawców chętnych do budowy S1 od Dankowic do Bielska-Białej.

10 i 14 października 2019 r. ogłosiliśmy przetargi na zaprojektowanie i budowę ekspresowej trasy S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą. 14 lutego br. otworzyliśmy oferty na pierwszy z nich, odcinek od węzła Kosztowy II (z węzłem) do węzła Oświęcim (bez węzła). 21 lutego otworzyliśmy oferty na odcinek II – węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice. Dziś otworzyliśmy oferty na III odcinek Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:

  • droga ekspresowa o długości ok. 12 km, 
  • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok,
  • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III),
  • obwód utrzymania drogi.

Wpłynęło dziewięć ofert. Najniższą cenę (586 710 000,00zł) złożyło konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia, a najwyższą Mostostal Warszawa (743 904 274,93 zł). GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 733 985 671,00 zł brutto. Oznacza to osiem z dziewięciu złożonych ofert mieści się w naszym kosztorysie. Pełne zestawienie ofert.

Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji. Wszystkie odcinki S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą realizowane będą w formule „Projektuj i buduj”. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice (A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3

Realizacja budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej połączy istniejące odcinki S1 z Bielska-Białej w kierunku Zwardonia (oraz trasę S52 z Bielska-Białej do Cieszyna) z drogą S1 od Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej i dalej – lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz przylotniskowego węzła autostrady A1. Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości ok. 9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (16 grudnia 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1), oraz budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km (umowę podpisaliśmy 10 października 2019 r.).

Kalendarium

30 czerwca 2016 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. – uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu inwestycji

14 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu

13 marca 2020 r. – otwarcie ofert

maj 2020 r. – planowane zawarcie umowy

2021 – 2023 – planowany okres budowy

 

 

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Witam. Ktoś „BEKNIE” za wariant S1 w okolicach Brzeszcz i Oświęcimia, oraz obwodnicy Oświęcimia. ZIOM Z BRZESZCZ

Send this to a friend