Informacje

Zdolność kredytowa przy zakupie mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć

Planujesz zakup mieszkania z rynku pierwotnego, jednak chcesz go sfinansować przy wsparciu banku? Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny sprawdź, czy masz wystarczającą zdolność kredytową. To jednej z głównych czynników wpływających na decyzję banku o przyznaniu wsparcia finansowego.

Zanim bank udzieli kredytu hipotecznego, musi dokładnie przeanalizować wiarygodność kredytową konkretnej osoby. Chodzi o zminimalizowanie ryzyka w razie, gdyby kredytobiorca przestał spłacać comiesięczne raty.

Szukasz nowego mieszkania? Sprawdź oferty z rynku pierwotnego w Krakowie i okolicach na obido.pl.

Zdolność kredytowa – czyli co?

Decyzja o przyznaniu przez bank kredytu hipotecznego podejmowana jest m.in. na podstawie zdolności kredytowej. Należy rozumieć ją jako możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania powiększonego o naliczone odsetki zgodnie z harmonogramem zawartym w podpisywanej umowie kredytowej.

Banki analizują zdolność finansową potencjalnego kredytobiorcy w oparciu o analizę ilościową oraz analizę jakościową.

Analiza ilościowa przy ocenie zdolności kredytowej

Jednym z głównym elementów weryfikacji zdolności kredytowej jest tzw. analiza ilościowa. W tym przypadku bank weryfikuje przede wszystkim sytuację materialną potencjalnego kredytobiorcy. Analizie poddaje takie czynniki jak:

 • wysokość uzyskiwanych dochodów – im jest wyższa, tym większe szanse na kredyt
 • źródło wynagrodzenia – chociaż mile widziana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, akceptowane są również inne formy zatrudnienia (np. umowa o pracę na czas określony, umowy cywilno-prawne, działalność gospodarcza)
 • miesięczne koszty utrzymania – ich wysokość szacowana jest na podstawie danych statystycznych oraz wewnętrznych ustaleń konkretnego banku
 • obecne zadłużenie – chodzi o aktualnie spłacane kredyty, limity w rachunku osobistym, zadłużenie na kartach debetowych i kredytowych.

Analiza ilościowa polega zatem na zestawieniu dochodów i wydatków, dzięki któremu bank otrzymuje obraz finansowy danej osoby. W ten sposób może stwierdzić, że kredytobiorca dysponuje nadwyżkami pozwalającymi na regulowanie kolejnego zaciąganego zobowiązania.

Analiza jakościowa – na czym polega?

Analiza jakościowa polega na weryfikacji danych związanych bezpośrednio z potencjalnym kredytobiorcą. Chodzi w tym przypadku o skłonność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

W analizie jakościowej uwzględniane są takie czynniki jak:

 • cechy osobowe – np. wiek, stan cywilny, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, status mieszkaniowy, status majątkowy
 • historia kredytowa – informująca o rzetelności w spłacie zaciąganych w przeszłości zobowiązań oraz o aktualnie spłacanych kredytach.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Wiedząc już, na czym polega ocena zdolności kredytowej, warto poprawić swoje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego – jeszcze przed złożeniem wniosku. Oto, co możesz zrobić.

 • Zbuduj pozytywną historię kredytową – zwiększy to szanse na uzyskanie kredytu.
 • O ile to możliwe, spłać zaciągnięte zobowiązania.
 • Wnieś odpowiednio wysoki wkład własny – im większy, tym lepszą ocenę od banku otrzymasz.
 • Ubiegaj się o wsparcie finansowe wraz ze współkredytobiorcą o odpowiednio wysokich dochodach.
 • Rozważ wydłużenie okresu kredytowania – pozwoli to na obniżenie miesięcznych rat, co z kolei poprawi zdolność do spłaty zobowiązania.

Pamiętaj, że każdy bank może kierować się innymi procedurami przy ocenie zdolności kredytowej. Warto jednak zadbać o swoją kondycję materialną i tak dobrać parametry kredytu, aby zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.

art. zlecony
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend