Informacje

ZATOR. Sprzęt ratujący życie i zdrowie

Burmistrz Zatora Mariusz Makuch przekazał druhom strażakom z OSP Zator, OSP Podolsze, OSP Grabpszyce i OSP Smolice defibrylatory oraz pełny zestaw do ratownictwa medycznego. Pieniądze na ich zakup Urząd Miejski w Zatorze pozyskał w 2017 r. od Ministra Sprawiedliwości w ramach konkursu z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Gmina Zator przekazała nieodpłatnie ochotniczym strażom pożarnym: 2 defibrylatory AED (półautomatyczny z funkcją informacji zwrotnej o przebiegu reanimacji w pełni wyposażony z elektrodami CPR-D i elektrodami pediatrycznymi), 1 defibrylator treningowy (szkoleniowy) oraz 1 kompletny zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1. Koszt całkowity zakupu wyposażenia wyniósł 23164,35 zł, w tym: dotacja pozyskana z Ministerstwa Sprawiedliwości 21964,35 zł oraz dofinansowanie z budżetu gminy 1200,00 zł.

Burmistrz podkreślił, że jednym z jego priorytetów jest tworzenie strażakom jak najlepszych i bezpiecznych warunków technicznych dla ich społecznej i ofiarnej służby mieszkańcom. Dlatego też oprócz przekazywanego wyposażenia i zakupionego w 2017 r. dla OSP w Zatorze średniego wozu ratowniczo – gaśniczego, zakupione zostaną w 2018 r. kolejne 2 nowe samochody strażackie, tym razem dla OSP w Podolszu i OSP Graboszycach.

Strażacy podziękowali za wsparcie i wyposażenie, które jak podkreślili stwarza im nowe możliwości w szybkim i skutecznym niesieniu pomocy ofiarom wypadków oraz innych niebezpiecznych zdarzeń występujących na terenie naszej gminy. Zaznaczyli, że mając tak profesjonalny sprzęt, w połączniu z pozostałym zakupionym w ostatnich latach wyposażeniem mogą bez obaw wyjeżdżać do zdarzeń drogowych i nieść pomoc potrzebującym.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

Zator.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend