Informacje

ZATOR. Powstanie nowa obwodnica miasta

W Gminie Zator pojedziemy nową obwodnicą miasta o długości ok 2 km. Nowa droga skróci czas przejazdu w kierunku Oświęcim – Wadowice.
Zaprojektowana będzie droga o przekroju jednojezdniowym, długości ok. 2,1 km wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. Opracowaniu podlegać będzie dokumentacja projektowa dla wszystkich branż, wykonanie niezbędnego opracowania, uzyskanie pozwolenia i decyzji dla budowy oraz użytkowania obwodnicy. Następnie trzeba wykonać wszystkie prace uwzględnione w dokumentacji projektowej.

– Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowana będzie z wykorzystaniem technologii i standardu BIM (Building Information Modeling), w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystanie na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac. Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM przy budowie obwodnicy Zatora.

Droga ta zrealizowana zostanie w klasie GP (główna przyspieszona). Oprócz budowy obwodnicy w ciągu DK28 przebudowany zostanie także odcinek drogi wojewódzkiej DW781, klasy G. Powstanie 5 obiektów inżynierskich , w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające).

Projekt i budowa mają zostać zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu na etapie projektowania wliczane będą okresy zimowe, natomiast do czasu realizacji robót nie będzie wliczany okres zimowy (od 15 grudnia do 15 marca).

Zator.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend