Informacje

ZATOR. 7 firm chce wybudować obwodnicę Zatora

Siedmiu wykonawców zgłosiło się do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Przetarg obejmuje również uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami. Obwodnica Zatora jest realizowana w ramach pierwszego w Polsce projektu pilotażowego z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM. Przed nami weryfikacja złożonych ofert.

Idziemy z duchem czasu

Obwodnica Zatora w ciągu DK28 realizowana będzie z wykorzystaniem metodyki i narzędzi modelowania informacji o budynku BIM. Building Information Modeling jest nowoczesnym podejściem w realizacji inwestycji, w którym stosuje się m.in. trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystania na każdym etapie inwestycji (od projektu przez realizację po odbiór prac). Oddział GDDKiA w Krakowie pod koniec 2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM.

Ogłoszenie przetargu poprzedzone było spotkaniami informacyjnymi i dialogiem technicznym dla zainteresowanych wykonawców. Była to również okazja dla GDDKiA, aby pozyskać informacje o potencjale wykonawców w zakresie wykorzystania tej metodyki, w projekcie infrastrukturalnym.

Dokumentacja, którą trzeba przygotować obejmuje wykonanie:

 • opracowań geodezyjno-kartograficznych,
 • operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zgód wodnoprawnych oraz przygotowaniem innych materiałów do uzgodnienia lub opiniowania wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych lub postanowień, opinii itp.,
 • opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie lub zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (materiały do DŚU) wraz z uzyskaniem jej ostateczności,
 • opracowań geotechnicznych, geofizycznych i geologicznych,
 • wielobranżowego projektu budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
 • materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), ew. pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych wraz z ich uzyskaniem,
 • projektów wykonawczych dla każdej z branż,
 • specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego,
 • kosztorysu inwestorskiego,
 • dokumentacji projektu BIM.

Najtaniej powyższe prace wyceniła firma Sweco Engineering Sp. z o.o. (2 214 369 zł brutto), a najdrożej firma Multiconsult Polska sp. z o.o. (5 289 738 zł brutto). Zamawiający przeznaczył na przedmiotowe zamówienie 4 757 025 zł brutto.

Powstanie nie tylko droga krajowa

Obwodnica Zatora połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 klasy GP (główna przyspieszona). Będzie miała jedną jezdnię o długości 2,1 km. Oprócz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 781 klasy G. Powstanie pięć obiektów inżynierskich, w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające). Przebudowana i wybudowana zostanie infrastruktura techniczna. Dla inwestycji wydana jest ostateczna decyzja środowiskowa, przygotowana została także koncepcja programowa

Wyłoniony w trakcie tego przetargu wykonawca będzie udzielał wyjaśnień na pytania wykonawców, biorących udział w przetargu na budowę obwodnicy. Następnym jego zadaniem będzie pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych. Na wszystkie wymienione czynności przewidziano w sumie 49 miesięcy.

Istniejąca droga krajowa nr 28 przechodzi przez ścisłe centrum Zatora i kilkaset metrów od rynku dochodzi do drogi krajowej nr 44. Po wybudowaniu obwodnicy odciążone zostanie centrum miasta, poprawi się bezpieczeństwo i przepustowość. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony poza centrum miasta. Usprawnieni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających przy drogach krajowych nr 28 i nr 44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji.

GDDKiA

Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

 1. Czyżby nie podobał się wam rezultat dyrektorowania psiapsiółki Szydłowej?

 2. hotin, dokładnie poczekaj, bo teraz na SOR lepiej zabrać karimatę, śpiwór i zapas kanapek

 3. OK,ale poczekam na wygraną Platformy, by na SOR-rze być przyjęty do 1-ej godziny.

 4. Zresztą priorytetem obecnego rządu jest budowa S-19 wzdłuż wschodniej granicy Polski. Co prawda ruch samochodowy jest tam minimalny, ale wsie na wschodzie to matecznik wyborczy PiS, więc aby przypodobać się elektoratowi drogę tę się buduje w pierwszej kolejności.

 5. Przetarg na budowę S-1 i łącznika do Oświęcimia po raz piąty odwołany. Co więcej GDDKIA pomimo wzrostu cen materiałów i robocizny twierdzi teraz, że inwestycję da się ukończyć za kwotę 10% niższą niż trzy lata temu zakładano. Wróble ćwierkają na dachu, że stanie się to kosztem południowej obwodnicy Oświęcimia, która ma być tylko jednopasmowa. Chociaż wobec gromadnego schodzenia wykonawców z placów budów władza będzie musiała dołożyć pieniądze np do A-1 i innych ważniejszych i teraz rozgrzebanych dróg szybkiego ruchu, co stawia pod znakiem zapytania w ogóle rozpoczęcie S-1 w najbliższych latach.

 6. „do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28”

  do budowy jeszcze daleka droga 🙁

Send this to a friend