BRZESZCZE. Metan z kopalni źródłem prądu i ciepła

Dwie instalacje kogeneracyjne posłużą Zakładowi Górniczemu w Brzeszczach do produkcji energii elektrycznej i ciepła z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni. …

Send this to a friend