Informacje

Ruszyły konsultacje społeczne nowego projektu budowy spalarni

Co to jest ZTPO?

ZTPO, czyli Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów to nazwa spalarni planowanej na terenie kompleksu Grupy Synthos, pełniącej funkcje nowoczesnej elektrociepłowni. Instalacja, zamiast węglem będzie zasilana odpadami, z których w większości odzyskane zostaną wcześniej wszystkie wartościowe surowce m.in. szkło, papier, metal.

Nowe źródło energii, które zastąpi dotychczasowy przestarzały kocioł węglowy, zaspokoi 1/5 całego obecnego zapotrzebowania miasta i instalacji technologicznych Grupy Synthos. Powstający prąd będzie zasilał urządzenia Synthos, a ciepło trafi do miejskiej sieci ogrzewającej budynki na terenie Oświęcimia.

Jedynym inwestorem nowego projektu jest Grupa Synthos. Oznacza to, że w odróżnieniu od innych spalarni, na jej  budowę nie zostaną wydane środki z budżetu lokalnego samorządu. Instalacja została wpisana przez radnych sejmiku do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.

Jakie są korzyści z ZTPO?

EFEKTYWNE ŹRÓDŁOPRĄDU I CIEPŁA

ZTPO będzie jednym z 4 źródeł dostarczających energię dla zakładów Grupy Synthos oraz Oświęcimia, zaspokajając 1/5 wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Nowoczesna technologia, specyfika odpadów jako paliwa oraz równoczesna produkcja prądu i ciepła sprawią, że planowana instalacja będzie odznaczała się bardzo dużą sprawnością wytwarzania energii.

SZANSA NA NIŻSZEKOSZTY OGRZEWANIADLA MIESZKAŃCÓW

Grupa Synthos zdecydowała się na budowę spalarni zamiast kotła węglowego, ponieważ ta jest bardziej ekologiczna oraz umożliwia produkcję energii taniej.

Część tańszego ciepła trafi do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu, co spowoduje, że mogą skorzystaćna tym także mieszkańcy miasta.

MNIEJSZE GÓRY(I DOŁY) ŚMIECI

Rozrastające się składowiska odpadów oraz dzikie wysypiska śmieci zagrażające środowisku naturalnemu – planowana na terenach Synthos spalarnia pozwoli w istotnym stopniu zmniejszyć skalę tego problemu.

MIEJSCA PRACYI PODATKIDLA OŚWIĘCIMIA

W nowym zakładzie pracę znajdzie od kilkunastu do nawet 30 mieszkańców Oświęcimia i okolic. Oprócz tego Synthos zapewni dodatkowe przychody do budżetu miasta z tytułu podatków PIT i CIT.

MNIEJ ZANIECZYSZCZEŃCZYSTSZE POWIETRZE!

4 razy mniej tlenku azotu, 18 razy mniej pyłu i aż 35 razy mniej tlenku siarki będzie emitowała planowana instalacja w stosunku do przestarzałego kotła węglowego. Poprawa jakości powietrza będzie odczuwalna nie tylko w Oświęcimiu, ale także w oddalonych o wiele kilometrów sąsiednich miejscowościach.

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ

Smog to dla Oświęcimia jeden z głównych problemów ekologicznych.

Co istotne, tylko ok. 11% (43 tony) tych zanieczyszczeń pochodzi z przemysłu, natomiast 59% (228 ton) pochodzi z domowych kotłów.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów wpłynie na poprawę tej sytuacji. Po pierwsze, zmniejszy się ilość pyłów pochodzących z przemysłu, ponieważ nowa instalacja będzie wielokrotnie bardziej ekologiczna od dotychczasowego kotła węglowego. Po drugie,Synthos zdecydował, że część oszczędności uzyskanych w wyniku budowy spalarni zostanie przeznaczonych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w domach oświęcimian.

Ważne pytania:

Czy spalarnia spowoduje zwiększenie zanieczyszczeń powietrza?

Planowana instalacja będzie emitowała zdecydowanie mniej zanieczyszczeń niż dotychczas wykorzystywany kocioł węglowy. Ten po wybudowaniu ZTPO zostanie wyłączony. Dodatkowo Synthos wesprze walkę ze zjawiskiem niskiej emisji dofinansowując wymianę źródeł ciepła w domach mieszkańców Oświęcimia.

Czy zwiększy się ruch samochodowy, a drogi którymi transportowane będą odpady zostaną zniszczone? Co z ulicą Nadwiślańską?

Ruch samochodowy na ulicach Oświęcimia związany z działalnością ZTPO wzrośnie o około 0,5%. Ruch na ulicy Nadwiślańskiej nie zwiększy się w stosunku do obecnego – do ZTPO trafiać będzie osad komunalny z MPOŚ oraz frakcja palna wysegregowana z odpadów trafiających do Składowiska Odpadów Komunalnych, które już obecnie wywożone są tą samą drogą do zewnętrznych odbiorców produkujących paliwa alternatywne.

Czy pojawią się uciążliwości zapachowe związane z działalnością spalarni?

Przywożone odpady będą umieszczane w szczelnym, pracującym w podciśnieniu pomieszczeniu, z którego powietrze będzie zasysane wprost do komory spalania. Nie będzie też żadnego placu składowego na odpady.

Co z pozostałościami po spalonych odpadach?

Niebezpieczne pyły i pozostałości z instalacji oczyszczania spalin Synthos zleci do unieszkodliwienia niemieckiej firmie K+S. Zostaną one wywiezione z Oświęcimia do niemieckich kopalń soli. Żużle, jako odpady  inne niż niebezpieczne, zostaną odebrane przez specjalistyczne firmy budowlane, a po frakcjonowaniu użyte do celów gospodarczych jako materiał budowlany, np. do podbudowy dróg.

Gdzie szukać informacji na temat ZTPO?

  • Na stronie internetowej www.energiaoswiecim.pl,
  • w gazecie informacyjnej, która trafi do skrzynek mieszkańców Oświęcimia,
  • w mediach lokalnych i regionalnych,
  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Jak uczestniczyć w konsultacjach społecznych?

  • Kierując uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu lub na adres e-mail: budownictwo@powiat.oswiecim.pl do 25 marca br.
  • Biorąc udział w rozprawie administracyjnej – szczegóły na jej temat pojawią się wkrótce m.in. na stronie energiaoswiecim.pl
art. sponsorowany
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend