Informacje

Rola BFG w zapewnieniu bezpieczeństwa oszczędzającym na bankowych lokatach terminowych

Instytucja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zapewnia możliwość bezpiecznego oszczędzania na lokatach terminowych. Jaka gwarancja przysługuje klientom banków gdy bank upada?

BFG na rynku lokat bankowych – jaką pełni rolę?

Każdy kto ma zamiar dokonać inwestycji w bankową lokatę terminową zastanawia się nad bezpieczeństwem tego typu przedsięwzięć. Banki jako instytucje nastawione na zysk konkurując między sobą o klienta oferują niezliczoną ilość różnych opcji w ramach produktu jakim jest lokata bankowa. Czy jednak środki jakie powierzamy tym instytucjom finansowym nie są zagrożone w żaden sposób? Rynek kapitałowy jest przecież pełen zagrożeń więc jak to się ma do zabezpieczenia oszczędności społeczeństwa? Powszechnie wiadomo, że banki obracają zdeponowanymi w ich ramach środkami. Z kolei miejscem tych inwestycji jest właśnie rynek kapitałowy i jego narzędzia. To stąd biorą się zyski, którymi de facto bank dzieli się z klientami. Dlatego bankom opłaca się wypłacać zyski wynikające z oprocentowania, gdyż same na tym kapitale zarabiają. Nie są to jednak zyski tego samego rzędu a różnice pomiędzy nimi stanowią profity dla banków. Czy można więc być spokojnym o własny kapitał zdeponowany na lokacie bankowej?

Po co jest instytucja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w sposób uregulowany ustawowo ma za zadanie zabezpieczać interesy klientów deponujących swoje środki w bankach. Jako, że instytucje finansowe w toku prowadzenia czynności gospodarczych zajmują się najprościej mówiąc przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, przy czym te pierwsze są głównym źródłem finansowania, należało opracować swoistą formę gwarancji dla klientów. W innym wypadku taka działalność nie miałaby racji bytu z uwagi na brak zaufania społecznego. Nieprzewidziane zdarzenia mogły być bowiem przyczyną utraty oszczędności przez większość społeczeństwa. Szczególnie, że w ostatnich latach odnotowano na świecie kilka spektakularnych upadłości w sektorze finansowym. Dotyczyło to podmiotów o pozornie ugruntowanej kondycji finansowej. Zaufanie potencjalnych klientów do tych instytucji stanowi więc kluczowy aspekt ich działalności. Stąd pojawiła się potrzeba stworzenia podmiotu, który ograniczy wątpliwości oraz zbuduje swego rodzaju formę stabilizacji i pewności, że środki w bankach są bezpieczne.

Jak działa zabezpieczenie sektora finansowego?

Podstawowym celem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest niejako udzielenie gwarancji bezpieczeństwa środków w depozytach krajowych banków spółdzielczych jak i banków komercyjnych. Zabezpieczona kwota w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej określona jest w oparciu o sumę kapitału należącego do jednego deponenta co dotyczy wszystkich środków na każdym z rachunków w danym banku. Może bowiem się okazać, ze jeden klient równolegle korzysta z lokaty terminowej, rachunku osobistego czy rachunku oszczędnościowego w ramach jednego banku. Wspomnianej gwarancji podlegają zarówno depozyty w walucie polskiej jak i we wszystkich walutach obcych. W całości gwarancją objęte są opisane powyżej depozyty do kwoty równej 100 000 euro ale wypłata zawsze jest dokonywana w polskich złotych. Dodatkowo do kwoty limitu oczywiście zwrotowi podlegają także odsetki wypracowane w toku prowadzenia produktów inwestycyjnych jak lokaty terminowe. Jako, że limit jest kwotą przysługującą jednemu klientowi, w przypadku np. kont albo lokat małżeńskich gdzie znajduje się wyższy kapitał aniżeli 100 000 euro, limit przysługujący na każdą z tych osób wynosi tyle samo. W sytuacji upadłości banku każdy z deponentów otrzyma wypłatę gwarantowanego kapitału maksymalnie w ciągu 20 dni roboczych. Cenną wskazówkę dla klientów zainteresowanych ulokowaniem wyższych kwot stanowi fakt, że aby uzyskać pełną gwarancję bezpieczeństwa wszystkich środków, nawet gdy przekraczają one równowartość 100 000 euro, należy lokować je w różnych bankach, gdyż wspomniany limit dotyczy środków zgromadzonych w ramach jednego banku.

art. powstał we współpracy z partnerem

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend