Informacje

POWIAT. Zobacz, gdzie parkować przy cmentarzach

Przełom października i listopada to tradycyjnie okres wzmożonego ruchu samochodowego w rejonie cmentarzy. W tym wyjątkowym czasie w głównych ośrodkach powiatu oświęcimskiego kierowcy muszą się liczyć z nową organizacją ruchu w pobliżu nekropolii.

Oświęcim

Na okres Wszystkich Świętych  przewidziana jest nowa organizacja ruchu przy oświęcimskich nekropoliach. Zmiany na drogach będą obowiązywały od 31 października do 2 listopada.

W rejonie cmentarza parafialnego będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Dąbrowskiego w ul. Piłsudskiego oraz skrętu w lewo i w prawo z ul. Dąbrowskiego w ul. Chopina, do której dojazd poprowadzony będzie objazdem określonym na tablicach informacyjnych.

Dodatkowo na wyjeździe z drogi przy cmentarzu parafialnym na ul. Dąbrowskiego nakazany będzie skręt w prawo. Ta organizacja ruchu będzie obowiązywać od 31 października do 2 listopada.

Z kolei w rejonie cmentarza komunalnego zakłada się ruch jednokierunkowy. Będą trzy wjazdy w kierunku nekropolii – jeden z ulicy Żeromskiego pierwszym odcinkiem ulicy Norwida oraz dwa z ul. Dąbrowskiego – drugim odcinkiem ulicy Norwida oraz drogą wewnętrzną bez nazwy, łączącą się z ul. Norwida ( wzdłuż hotelu „ Dąbrowski” ). Następnie ruch w w jednym kierunku kierowany będzie ulicą Norwida do ulicy Wiklinowej. Ulicą Wiklinową, drogą bez nazwy do ulicy Wysokie Brzegi oraz ulicą Wysokie Brzegi, poprowadzony będzie w lewo jako ruch dwukierunkowy do ul. Szpitalnej oraz w prawo jako jednokierunkowy do ul. Paderewskiego – drogi wojewódzkiej 933. 1 listopada na placu targowym będzie można bezpłatnie parkować samochody.

Gm. Brzeszcze

W dniach od 31 października do 3 listopada 2019 roku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w okolicy cmentarzy w Jawiszowicach oraz Brzeszczach. Kierowców prosimy o dostosowanie się do zmienionego oznakowania oraz zachowanie szczególnej ostrożności, mając na uwadze wzmożony ruch pieszych w obrębie obu cmentarzy.

Tymczasowa organizacja ruchu w Brzeszczach ma na celu zmianę sposobu ruchu na ul. Jana III Sobieskiego z dwukierunkowego na jednokierunkowy z wjazdem od ul. Dąbrowskiego.

W związku z tym wprowadzono znaki:

– na wlocie ul. Jana III Sobieskiego od strony ul. Dąbrowskiego D-3 (droga jednokierunkowa);

– na wlocie ul. Jana III Sobieskiego od strony ul. Piastowskiej B-2 (zakaz wjazdu);
– przy dojeździe do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego C-5 (nakaz jazdy prosto);

– na podporządkowanych drogach przy ul. Jana III Sobieskiego znaki C-2/C-4 (nakaz jazdy w prawo/w lewo za znakiem).
W Jawiszowicach zmiana dotyczy ul. św. Marcina, na której obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Olszyny. Natomiast na ul. Plebańskiej ruch jednokierunkowy poprowadzony został od Placu ks. prof. J. Tischnera.

W związku z tym wprowadzono znaki:

– na wlocie ul. św Marcina od strony ul. Olszyny D-3 (droga jednokierunkowa);

– na wlocie ul. św. Marcina od strony Placu ks. prof. J. Tischnera B-2 (zakaz wjazdu);

– na wlocie ul. Plebańskiej  od strony Placu ks. prof. J. Tischnera D-3 (droga jednokierunkowa);

– na wlocie ul. Plebańskiej od strony ul. Olszyny, za parkingiem, B-2 (zakaz wjazdu).

Ponadto wzdłuż ul. Olszyny na odcinku od ul. Plebańskiej do ul. Bielskiej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (B-36).

Gm. Kęty

W dniach 1-2 listopada br. organizacja ruchu na drogach w rejonie cmentarzy komunalnych w Kętach i w Bielanach wprowadzona będzie w sposób analogiczny do lat poprzednich.

Główny ruch pojazdów w Kętach odbywać się będzie ul. Św. Jana Kantego w kierunku od centrum miasta do al. Jana Pawła II.

Na ul. Św. Jana Kantego wprowadzony zostaje ruch jednokierunkowy od ul. Ogrodowej do al. Jana Pawła II, z możliwością jednostronnego parkowania.

Kierowcy opuszczający parking przy cmentarzu kierowani będą z parkingu ul. Szpitalną w prawo w ul. Św. Jana Kantego do al. Jana Pawła II. Do cmentarza będzie można też dojechać łącznikiem od ul. Adama Mickiewicza do ul. Św. Jana Kantego, przy czym wyjazd możliwy będzie tylko w kierunku al. Jana Pawła II.

Główny dojazd do cmentarza w Bielanach odbywać się będzie od strony Pl. Św. Macieja, ulicą Beskidzką do ul. Plebańskiej. Na tym odcinku wprowadza się ruch jednokierunkowy z możliwością jednostronnego parkowania.

Wyjazd z parkingu przy cmentarzu, możliwy będzie ul. Plebańską, tylko w kierunku ul. Kęckiej (drogi wojewódzka nr 948).

Na ul. Plebańskiej wprowadza się ruch jednokierunkowy od ul. Beskidzkiej do drogi wojewódzkiej oraz w drugim kierunku na odcinku od ul. Beskidzkiej do ul. Solnej z możliwością jednostronnego parkowania pojazdów.

Prosimy o ostrożną jazdę, zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz poleceń kierujących ruchem.

Ponadto, w okresie 1 listopada uruchomiona zostaje komunikacja zbiorowa osób na trasie pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi, a cmentarzem komunalnym w Kętach. Zaleca się korzystanie z tych przewozów w celu uniknięcia utrudnień w komunikacji w rejonie cmentarza.

Chełmek

W dniach od 31 października do 2 listopada zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Słowackiego i Na Skałce w Chełmku. Na części tych ulic wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Zmiana spowodowana jest usprawnieniem dojazdu do cmentarzy.

(Źródło: UM Oświęcim, UG Brzeszcze, UG Kęty, UM Chełmek) / powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

Send this to a friend