Informacje

POWIAT. VI spotkanie Zespołu Roboczego

VI spotkanie Zespołu Roboczego ds. likwidacji uciążliwości zapachowych na terenie os. Monowice, os. Dwory-Kruki i Włosienicy Szóste spotkanie Zespołu Roboczego odbyło się 10 lipca 2017 r. w siedzibie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu.
Na spotkaniu gościem był Sołtys Dworów Drugich, Stanisław Nowotarski oraz Jacenty Majer z firmy Rail Polska Sp. z o.o. Tym razem Zespół poświęcił czas na omówienie zapowiadanej inwestycji w Składowisku Odpadów Komunalnych, określenie uciążliwości zapachowych po pierwszych upalnych dniach i porównanie ilości zgłoszeń z poprzednim rokiem. Przedstawione zostały także dane dotyczące dzienniczków pobranych przez mieszkańców. Jako pierwszy zabrał głos Andrzej Obstarczyk, przedstawiciel Składowiska Odpadów Komunalnych. Przybliżył on dane dotyczące inwestycji zabudowy terenu przed halą, gdzie składowane są obecnie śmieci.
SOK uzyskał decyzję na budowę, która uprawomocniła się 18 czerwca. Obecnie przygotowywana jest specyfikacja przetargowa i wkrótce nastąpi uruchomienie procedury przetargu. Umowa z wykonawcą prawdopodobnie zostanie podpisana w sierpniu, a zakończenie inwestycji przewidywane jest na koniec listopada br. Kosztorys inwestycji opiewa na kwotę ok. 800 tys. zł. Hala stanowiąca przedmiot inwestycji będzie w całości przykryta, zamknięta, z zamontowaną bramą wjazdową. Zespół zgodził się, że obecne uciążliwości zapachowe w rejonie SOK wynikają ze składowania odpadów przed halą, na otwartej przestrzeni. Zabudowana hHala sprawi, że warunki atmosferyczne takie jak deszcz czy wiatr, nie będą miały wpływu na odpady dzięki czemu zwiększy się komfort odczuwanych zapachów oraz kontrola nad nimi. Kolejnym poruszonym tematem były zgłoszenia dotyczące uciążliwości zapachowych. Prezes Majcherczyk z MPOŚ przedstawił tabelę porównującą rok 2017 z 2016. W maju 2016 zgłoszeń było 38, a w maju 2017 – 2, w czerwcu 2016 48 zgłoszeń, analogicznie w tym roku 3 zgłoszenia. W lipcu jak do tej pory wpłynęło jedno zgłoszenie. Zespół uznał, że incydentalne przypadki odczuwania uciążliwości mogą pochodzić od chwilowych źródeł nieprzyjemnego zapachu, emisji lokalnych i nie być związane z ciągłymi oraz ustabilizowanymi procesami technologicznymi.. Sprawa jednak na pewno różni się, w sytuacji kiedy zgłoszenie jest seryjne.
Zwrócono uwagę na Stawy Monowickie, które wysychają, a trwający proces gnilny powoduje występowanie uciążliwości zapachowych. Naczelnik Małgorzata Sikora zgłosi sprawę do Wójta Alberta Bartosza, ponieważ okolica stawów i tamtejsze gospodarstwa rolne wydają się być rosnącym problemem. Naczelnik Sikora zauważyła również, że Stawy mogą stanowić coraz większą uciążliwość ponieważ spółka, która sprawowała nad nimi opiekę, rozwiązuje się. Zwrócono jednak uwagę na fakt, że wkrótce stanowisko powinien objąć nowy dzierżawca Stawów, powołany został w tym celu przetarg.
W kolejnej części spotkania Naczelnik Małgorzata Sikora ze Starostwa przekazała zebranym informację o Dzienniczkach Obserwacji Zapachu, które zostały wydrukowane i razem z pomocą Starostwa, Gminy oraz Sołtysów rozpropagowane wśród mieszkańców. Pobrano w sumie 65 sztuk dzienniczków na 100 wydrukowanych. Głownie pobierały je osoby zamieszkujące obszary wcześniej odczuwające największe uciążliwości zapachowe. Czas na zdanie dzienniczków mieszkańcy mają do 11 września. Naczelnik zasygnalizowała, że Prof. Izabela Sówka na pewno przedstawi Zespołowi analizę zgłoszeń, dzisiaj jednak, pomimo​ zaproszenia, nie mogła być na spotkaniu Zespołu – nie chciała zajmować stanowiska ponieważ jest w trakcie realizacji swojego terminarzu badawczego. Zwrócono również uwagę na stojąca wodę, za której śluzy odpowiada RZGW. Brak regulacji przepływu wody powoduje nieprzyjemny zapach w okolicach Dworów. Naczelnik Małgorzata Sikora zobowiązała się, ze sprawdzi na ile lat wydana została tzw. Instrukcja gospodarowania wodą i czy w związku z tym możliwe będą jakieś zmiany. Datę następnego spotkania Zespołu ustalono na okolice 18 września.
Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend