Informacje

POWIAT. Unieważniono przetarg na budowę obwodnicy Zatora

Unieważnione zostało postępowanie przetargowe ogłoszone przez GDDKiA Oddział w Krakowie na projekt i budowę obwodnicy Zatora w ciągu DK28.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione zgodnie z ustawą Pzp art.93 ust.1 pkt 4 : „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W postępowaniu na projekt i budowę obwodnicy Zatora w ciągu DK28 złożono 6 ofert, w przedziale od 69 670 940,00 zł do 103 628 770,12 zł. Oferta z najniższą ceną o ponad 21 mln zł przewyższała kwotę, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dla wszystkich czterech inwestycji będą ogłoszone nowe przetargi.

GDDKiA o. Kraków

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Mam wrażenie, że oni to robią specjalnie, tzn. po prostu nie mają pieniędzy. GDDKiA przecież chyba ma rozeznanie jakie są obecnie ceny na rynku. Zrozumiałbym gdyby się ciachnęli o 5 milionów, ale że aż o 21? To tak, jakbym chciał kupić nowy samochód za 20 tysięcy i płakał, że nikt mi takiego nie chce sprzedać.

Send this to a friend