Informacje

POWIAT. Starosta planuje remonty dzięki rządowej dotacji

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej wchodzi w życie. Powiat planuje złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, gmina Zator jeden. Udział dotacji w kosztach realizacji zadania wyniesie 60 procent kosztów kwalifikowanych. Czasu zostało niewiele, dlatego radni spotkali się 11 kwietnia na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu, podczas której Zarząd przedstawił zadania planowane do złożenia wniosku.

Dzięki rządowemu wsparciu gruntownego remontu mają szanse doczekać – wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 1878K w Oświęcimiu i Brzezince  (wiadukt na ulicy Męczeństwa Narodów) oraz droga powiatowa nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach.

Koszt pierwszego zadania to 1 395 905,75 zł, w tym przy dofinansowaniu rządowym prawie 672 489,00 zł. – Wystosowaliśmy pismo do Prezydenta Miasta Oświęcimia czy zechciałby partycypować w kosztach inwestycji – tak jak Powiat – w kwocie 361 708,37 zł. czyli w 20 proc. inwestycji – mówił podczas sesji starosta Zbigniew Starzec.

Druga inwestycja opiewa na kwotę 1 632 240,90 zł., przy dofinansowanie 905 663,00 zł. Powiat i Gmina Kęty zabezpieczą w budżecie po 363 288,95 zł.

– Od kilkunastu lat szczególnie podczas zimy mamy ogromny problem z odwodnieniem pewnego odcinka Starej Drogi w Bulowicach. Do złożenia wniosku determinuje nas to, że Gmina Kęty robi w tym miejscu kanalizację, dlatego idealnie byłoby wykonać zadanie kompleksowo – podkreślał starosta.

Rządowy program zakłada, że powiaty i gminy mogą zawierać ze sobą porozumienia. Dlatego wniosek zamierza złożyć również Gmina Zator na naszą powiatową drogę. Jak poinformował podczas sesji starosta planowane jest przekazanie zarządu nad odcinkiem tej drogi nr 1761K Gminie Zator w celu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce wraz z budową ciągu pieszego”. Długość odcinka przeznaczonego do remontu wynosi około 450 metrów. Koszt zadania to 3 433 415,00 zł., przy dofinansowaniu 1 952 224,00 zł. Powiat i Gmina dołożą ze swojego budżetu po 740 595, 50 zł.

Komisja Rozwoju i Budżetu Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, a radni jednogłośnie zagłosowali za jej przyjęciem. Należy dodać, że wnioski o dofinansowanie trzeba złożyć do 15 kwietnia.

(NM) / Powiat Oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł

4 komentarze

Send this to a friend