Informacje

POWIAT. Sprzedawcy węgla apelują: Nie dla smogu, tak dla węgla

Sejmiki Wojewódzkie za pomocą Uchwał Antysmogowych stworzonych pod dyktando organizacji ekologicznych szykują piekło dla 3,5 mln gospodarstw domowych ogrzewających się węglem. Na skutek Uchwał węgiel – najtańsze paliwo, stosowane przez najbardziej wrażliwą ekonomicznie część społeczeństwa – podrożeje nawet o 50%, podczas gdy cena kotłów węglowych wzrośnie nawet 8 krotnie. Już obecnie Polacy wydają na energię i ciepło 12% swego budżetu domowego, wobec średnio 6% w UE. W większości krajów unijnych 10% wydatków na potrzebny związane z energią i ciepłem to granica ubóstwa energetycznego. W latach 2005–2010 średnio około 22% ludności Polski, czyli około 8,6 mln osób, nie było w stanie podołać kosztom ogrzewania mieszkań zimą w stopniu, który zapewniałby komfort cieplny. Sejmiki Wojewódzkie, wprowadzając Uchwały pisane na kolanie nie biorą pod uwagę uwarunkowań ekonomicznych mieszkańców, ani też możliwości produkcyjnych polskich kopalń, czym jeszcze bardziej pogłębią problem ubóstwa energetycznego Polaków.

W odpowiedzi na działania Sejmików, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zbiera podpisy pod petycją do pt. NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA. Petycję kierujemy do wszystkich Sejmików Wojewódzkich – tam gdzie Uchwały Antysmogowe już obowiązują domagamy się ich korekty, w pozostałych województwach żądamy rozwiązań będących realnym kompromisem uwzględniającym poprawę jakości powietrza i realia ekonomiczne mieszkańców.

Podpisy zbierane są online na stronie internetowej IGSPW http://polski-wegiel.pl/sejmiki-tresc-petycji/, a także na niemal 500 składach opału członków Izby na terenie całej Polski. Akcja rozpoczęła się pod koniec lipca. Planowany termin zakończenia zbierania podpisów i przesłania petycji do Sejmików Wojewódzkich to październik 2017r.

Główne postulaty petycji NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA:

  1. Skuteczne egzekwowanie zakazu spalania śmieci.
  2. Zakaz spalania w kotłach małej mocy najbardziej emisyjnych paliw węglowych: mułu, flotokoncentratu i węgla brunatnego.
  3. Dopuszczenie w Uchwałach montażu elektrofiltrów, które eliminują do 95% pyłów, oraz innych rozwiązań technicznych pozwalających na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
  4. Nieeliminowanie miałów węglowych, które są pełnoprawnym paliwem węglowym i niedefiniowania mułów w sposób eliminujący także miały.
  5. Postawienie minimalnych parametrów emisyjności kotłów na poziomie klasy 3, która jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na zmaksymalizowanie redukcji emisji z każdej zainwestowanej w kocioł złotówki.
  6. Zaakceptowanie w uchwałach także kotłów z ręcznym podawaniem węgla. Tym bardziej, że istnieją kotły klasowe z ręcznym podawaniem i nawet dyrektywa unijna Ekoprojekt nie zakazuje takich kotłów.
  7. Wsparcie finansowe w zakupie kotła i dostosowaniu instalacji do wymogów uchwał w wysokości 50% – 100% ceny kotła, nie mniej niż 5 000zł.

Łukasz Horbacz
Prezes IGSPW

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Czekam teraz na apel sprzedawców muchomorów (bardzo smaczne, jeśli spożywane w niewielkich ilościach, zwłaszcza dla biednych ludzi).
    Ciekawe gdzie pan prezes mieszka, może w Bieszczadach? Przypomnijcie sobie jak cuchnęło w styczniu, w lutym, jak nie dało się przez ten smród otworzyć okna. Jeśli teraz czegoś nie zrobimy, czeka nas powtórka.

Send this to a friend