Informacje

POWIAT. Prześwietlą wysypiska i składowiska odpadów

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone ocenie zagrożeń związanych z narastającą na terenie całego kraju falą pożarów wysypisk i składowisk śmieci oraz odpadów. Takie pożary wystąpiły w ostatnim czasie także w Małopolsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Krakowie.

Pożary, które niedawno miały miejsce, to kwestia nie tylko zagrożenia zdrowia, ale także znaczących kosztów oraz ilości wykorzystanych do ich gaszenia sił i środków. Kontrole wysypisk i składowisk są prowadzone regularnie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Kluczowa jest przy tym aktualna i pogłębiona ocena stanu składowisk oraz ciągły monitoring zagrożeń.Jak wskazano, znaczenie ma tu zwłaszcza zaangażowanie samorządów, na których terenie takie składowiska się znajdują. Dlatego też do starostów oraz wójtów i burmistrzów zostanie skierowane wystąpienie, aby przeprowadzili kontrole składowisk pod kątem zagrożenia pożarowego oraz na bieżąco reagowali w przypadku nielegalnego składowania.

Nacisk zostanie również położony na inwentaryzację miejsc potencjalnie niebezpiecznych, w których znajdują się instalacje przetwarzania odpadów. Docelowo ma powstać mapa takich miejsc, co ułatwi ich kontrolowanie.

Powstaną również wspólne grupy kontrolne – składające się z przedstawicieli Policji, Straży Pożarnej i ściśle współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Wojewoda Piotr Ćwik zobowiązał przedstawicieli małopolskich służb do szczególnej współpracy w związku z zagrożeniami związanymi z wysypiskami i składowiskami oraz do zintensyfikowania działań w możliwie najszerszym zakresie.

UWWM

Poprzedni artykułNastępny artykuł

4 komentarze

  1. Co ustaliła prokuratura w sprawie pożaru wysypiska na Kolbego?

  2. Co ze składowiskiem odpadów firmy N-Recykling na byłym terenie Synthosu? Sprawa znana i monitorowana. Starostwo pół roku temu obiecywało, że coś z tym zrobi i co? Czekają aż się spali i problem zniknie?

  3. Najpierw nawydawali zezwoleń na wysypywanie śmieci i toksycznych odpadów, a teraz będą je „monitorować”.

Send this to a friend