Biznes

POWIAT. Prawie 8 mln. zł z OSPR dla ziemi oświęcimskiej

Uporządkowanie obszaru wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau, budowanie obrazu Polaków jako dobrych gospodarzy czy poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia – to tylko niektóre cele Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Chodzi też o to, by Oświęcim był postrzegany nie tylko przez pryzmat obozu koncentracyjnego, ale także miasta, które miało wielowiekową historię, zanim jego dzieje zostały chyba już na zawsze naznaczone tragicznym piętnem totalitaryzmu.

Na realizację całego V etapu Programu w latach 2016-2020 – w ramach rezerwy celowej budżetu państwa – przewidziana jest kwota 35 milionów złotych. Na rok 2017 została zabezpieczona kwota 7 841 000 zł. Samorządy dokładają ze swoich środków minimum 20%.

Umowy, które wojewoda Józef Pilch podpisał z Powiatem Oświęcimskim, Miastem Oświęcim, Gminą Oświęcim oraz Województwem Małopolskim, pozwolą na modernizację układu komunikacyjnego w okolicach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau czy stworzenie warunków dla właściwej organizacji ruchu turystycznego związanego z edukacją i pielgrzymowaniem do byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

– Obok Muzeum toczy się normalne życie, choć były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady pozostaje tragicznym symbolem totalitarnych zagrożeń i tragedii drugiej wojny światowej. Funkcjonowanie Pomnika Zagłady w strukturze miasta jest bardzo wymagające. Miasto i jego otoczenie muszą być jednak przygotowane na zaspokojenie potrzeb zarówno zwiedzających, jak i mieszkańców, którzy tam na co dzień żyją i pracują. Zaspokojeniu tych potrzeb służy właśnie Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy i kolejne umowy, które podpisujemy na 2017 rok – powiedział wojewoda Józef Pilch.

I tak w ramach Programu Powiat Oświęcimski otrzyma dotację na:

– drugi etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K, ulica Słowackiego w Oświęcimiu”,

– pierwszy etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu”,

– drugą część III etapu realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Edukacyjno-

-Sportowego przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”.

Na realizację tych zamierzeń powiat otrzyma dotację w wysokości 3 475 000 złotych. Dotacja ta stanowi uzupełnienie wkładu własnego Powiatu w wysokości 868 750 złotych.

Z kolei Miasto Oświęcim zrealizuje zadanie „Przebudowa ul. Jagiełły – od ul. św. Jana Bosko do ul. Przecznej” oraz pierwszy etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego”.

Na te cele z rezerwy celowej budżetu państwowej będzie pochodzić 1 430 000 złotych. Dotacja ta stanowi uzupełnienie wkładu własnego Miasta w wysokości 445 000 złotych.

Gmina Oświęcim wykona natomiast następujące inwestycje:

– pierwszą część zadania wieloletniego pn. „Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 – dawnej 04-104) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince”,

– drugi etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Strażackiej w Brzezince”,

– drugi etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Brzezince”,

– drugi etap zadania wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Sołtysów w Brzezince”.

Na te inwestycje z Programu gmina otrzyma 2 376 000 złotych. Dotacja ta stanowi uzupełnienie wkładu własnego Gminy w wysokości 594 000 złotych.

Zadanie: „Droga Współpracy Regionalnej na odcinku od ronda ul. Chemików i Fabrycznej w Oświęcimiu do DW 933 w m. Bobrek – regulacja stanów prawnych nieruchomości” będzie realizowało zaś Województwo Małopolskie. Otrzyma na nie z rezerwy celowej budżetu państwa dotację celową w wysokości 500 000 złotych. Dotacja ta stanowi uzupełnienie wkładu własnego Beneficjenta: 100 000 złotych – środki budżetowe Województwa Małopolskiego oraz 9 450 000 złotych – środki finansowe przekazane przez Powiat Oświęcimski, Miasto Oświęcim i Gminę Chełmek.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dąży do tego, by Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy poszerzyć o Gminy Brzeszcze i Chełmek, dla których zarezerwowano na rok bieżący 175 000 złotych rezerwy celowej budżetu państwa.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. „…by Oświęcim był postrzegany nie tylko przez pryzmat obozu koncentracyjnego, ale także miasta, które miało wielowiekową historię, zanim jego dzieje zostały chyba już na zawsze naznaczone tragicznym piętnem totalitaryzmu”
    – piękne słowa niestety puste jak łby niektórych miejskich urzędników. Pustosłowie za którym nie idą żadne konkretne czyny. UM Oświęcim właśnie unieważnił przetarg na remont nawierzchni Starego Miasta ze względu że wszystkie 3 oferty były na kwotę od 2,5 do niemal 3 milionów zł, a „biedne” miasto z OSPR-em (jakiego nie mają inne miasta) mógł na ten cel przeznaczyć jedynie 1,25 miliona !!! Podejście urzędników nawet śmiechu nie warte, a raczej łez, jeśli tak cenią oświęcimską starówkę to niech remont zaoferują chińczykom to może odwalą chałturę za pół tej kwoty, a potem będziemy poprawiać (oczywiście nadal na koszt miasta i podatników). Takich przykładów można by mnożyć wiele…

  2. „Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego” – to się nadaje do prokuratora.

Send this to a friend