Informacje

POWIAT. Pożary traw 2018

Od czwartku 5 kwietnia, na terenie powiatu oświęcimskiego, pożarów odnotowano 43, w tym tylko 4 nie dotyczyły pożarów traw: to dwa śmietniki (Oświęcim i Chełmek) oraz 2 pożary samochodów (Bulowice oraz Bobrek). W ciągu 5 dni strażacy 39 razy gasili pożary traw.

Pożary traw w poszczególnych gminach:

1. Brzeszcze – 24,

2. Chełmek – 7,

3. Kęty – 13,

4. Osiek – 0,

5. miasto Oświęcim – 15,

6. gmina Oświęcim – 15,

7. Polanka Wielka – 0,

8. Przeciszów – 2,

9. Zator – 7.

Od początku roku oświęcimscy strażacy gasili 153 pożary, z czego aż 83 dotyczyło traw – to ponad 54 % pożarów. Pierwszy pożar gaszono 11 marca.

Wypalanie traw może się wiązać z sankcjami karnymi, zgodnie z kodeksem wykroczeń i kodeksem karnym:

1.      Kodeks wykroczeń – art. 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”,

2.      Kodeks karny

–        art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat”,

–        art. 163 § 2 – w przypadku działania nieumyślnego sprawcy, kara wymierzona przez sąd może wynosić od 3 miesięcy do 5 lat,

–        art. 163 § 3 – jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12,

–        art. 163 § 3 jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

–        art. 164 § 1 „Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8; jeżeli sprawca działa nieumyślnie to grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

W ustawie o ochronie przyrody (art. 124) również zabroniono wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie trzcinowisk i szuwarów.

KP PSP Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. dawniej wypalanie traw było oczywistością i nikt nikogo za to nie karał. pożytek był taki, że nie było tyle paskudnych szkodników jak np. kleszcze. a teraz same zakazy i borelioza rozprzestrzenia się szybciej jak grypa.

  2. Właściciele gruntów muszą być obciążani za koszty akcji gaśniczych . Kosząc trawy na jesień pozbawiamy łąki paliwa na wiosne a tak to będziemy wiecznie spalać pięniądze i ryzykować życie ludzkie .

Send this to a friend