Informacje

POWIAT. Policjanci przygotowali się wzorowo

W dniu 27 stycznia 2018 roku, na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau,  w niesamowitej atmosferze, którą tworzyła gęsta mgła, odbyły się obchody upamiętniające 73. Rocznicę Wyzwolenia obozu,  w którym niemieccy naziści zamordowali ok. 1,1 mln osób. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.  Ta wyjątkowa uroczystość, dzięki odpowiedniej organizacji oraz  pracy służb przebiegła bez zakłóceń.

W obchodach, udział wzięło 60 byłych więźniów KL Auschwitz – Birkenau,  przedstawiciele Polskiego Rządu Premier Mateusz Morawiecki Wicepremier Beata Szydło, Minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP, ambasadorowie i dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych oraz samorządów.  W tej wyjątkowej uroczystości wzięli również udział przedstawiciele Policji mł. insp. Bogdan Litra  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

Powyższe obchody,  jak co roku, stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń w powiecie oświęcimskim.  Charakter uroczystości oraz przybycie ważnych delegacji państwowych i zagranicznych, zawsze stawiają przed służbami bardzo duże zadanie strategiczne.  Szczególnie istotnym elementem jest zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa, jak również odpowiednia organizacja ruchu drogowego na trasie przejazdu delegacji.

Dowódcą akcji był insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, który na Szefa Sztabu zabezpieczenia wyznaczył asp. szt. Marka Hajduka – Naczelnika Wydziału Sztab Policji.

Aby dopracowywać wszystkie szczegóły dotyczące bezpiecznego przebiegu uroczystości, Komendant oraz członkowie sztabu uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, natomiast w dniu uroczystości, na stanowisku dowodzenia koordynowali działania podległych służb. Na kilka godzin przed planowanymi uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami dokonali sprawdzenia terenu Państwowego Muzeum.   W ramach zabezpieczenia wyznaczono  patrole w różnych rejonach miasta, a także na drogach dojazdowych do Oświęcimia.  Tuż po odprawie służbowej, która w tym roku odbyła się w godzinach popołudniowych,  policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach,  gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby, mogli podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ładu i porządku.  Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi służb uroczystość przebiegła  bez wydarzeń szczególnych i z należytą powagą.

Po zakończeniu zabezpieczenia ok. godziny 22.00, dowódcy podziękowali  policjantom, za wielogodzinną służbę oraz włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że działania funkcjonariuszy były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu tak ważnej uroczystości. Wysoki poziom zabezpieczenia został również doceniony przez organizatorów, oraz przedstawicieli Biura Ochrony Rządu, co zostało wyrażone podziękowaniami przekazanymi Komendantowi.

KPP Oświęcim

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend