Informacje, Kultura

POWIAT. Pierwsze miejsce w konkursie „Odblaskowa Szkoła”

W poniedziałek 10 grudnia 2018 w Centrum Kongresowym ICE  w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IX Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.  Urozmaiceniem wieczoru był występ Zespołu KOMBI KRÓLOWIE ŻYCIA. Podczas gali wyróżnieni zostali zwycięzcy konkursu:

I miejsce, po raz trzeci, zajęła Szkoła Podstawowa Nr 1 w  Przeciszowie . Za wszechstronne działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym szkoła otrzymała 1865 punktów i nagrodę w postaci 10 tys. zł, którą odebrała pani Urszula Momot Dyrektor SP Nr 1 w Przeciszowie, koordynator projektu pani Małgorzata Matyja oraz delegacja uczniów.

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Mniszowie  powiat proszowicki zdobywając 1570 punktów i nagrodę w wysokości 8 tys. zł.

III miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa w Stroniu powiat  wadowicki zdobywając  1310 punktów i nagrodę 7 tys. zł

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, insp. Piotr Owsiewski – Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP, insp. Mariusz Ciarka – Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Krzysztof Dymura – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Monika Kolasa – Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Krakowie, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Bernard Karasiewicz – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Wiesław Kądziołka – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Marek Sułek – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Marcin Koczyba – Redaktor Radia Kraków, Katarzyna Dobrzańska – Junco – Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz dziewiąty przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Do konkursu zgłosiło się 340 szkół podstawowych z województwa małopolskiego.

Dzięki tej inicjatywie na początku bieżącego roku szkolnego na terenie Małopolski w kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 50 tys. uczniów.  Organizatorami tej akcji byli: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Radio Kraków.

Kolejne zwycięstwo Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przeciszowie jest ogromnym sukcesem.  Już od kilku lat Szkoła Podstawowa nr  1 w Przeciszowie zajmowała miejsca w ścisłej czołówce. W roku 2010 zajęła IX miejsce, w roku 2011 VII miejsce, w roku 2014 VI miejsce, w roku 2015 II miejsce,  w roku 2016 i 2017 została liderem konkursu. W tegorocznej edycji w której wzięło udział 340 szkół z całej M, szkoła z Przeciszowa po raz trzeci raz zajęła pierwsze miejsce,  utrzymując niezwykle wysoki  poziom działań promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Realizując działania przy wsparciu policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji,  wykonała wielką pracę w zakresie promocji i kształtowania świadomości oraz postaw bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Działania kierowane były do uczniów szkoły podstawowej, rodziców, władz samorządowych oraz mieszkańców Przeciszowa, bezpośrednio jak również za pośrednictwem  mediów.  Szkolną koordynacją działań w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” od pięciu lat, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem zajmuje się Pani Małgorzata Matyja.

Podkreślić należy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przeciszowie ma długą tradycję w propagowaniu tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż od ponad 26 lat,  jej uczniowie uczestniczą  w Ogólnopolskich Turniejach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, odnosząc liczne sukcesy. Wielokrotnie wygrywali eliminacje  powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, zdobywając tytuły Mistrza Polski zarówno w kategorii drużynowej jak i indywidualnej.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend