Informacje

POWIAT. Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Krakowie wydał ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu (stopień III, ważność: od godz. 13.30 21 września do godz. 8.00 22 września 2017 r.). Dziś IMGW wydało także ostrzeżenie III stopnia o możliwym wezbraniu z przekroczeniem stanów alarmowych z prawdopodobieństwem 90% dla zlewni: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy.

IMGW w Krakowie prognozuje w ciągu dzisiejszego dnia opady ciągłe w wysokości do 50 mm, w nocy do 25 mm. Jutro, tj. 22 września, opady powinny zanikać. W nocy z 22/23 września prognozuje się dalsze wystąpienie opadów deszczu, ale już nie tak intensywnych; wysokość opadów może osiągać 25 mm. 23 września prognozuje się opady do 20 mm. W związku z opadami deszczu mogą wystąpić lokalne podtopienia.
2. Aktualne alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w:
– m. Oświęcim – 20.09.2017 r. o godz. 10.00 (pogotowie ogłoszone zostało ze względu na stałe podnoszenie się poziomu wód w rzece Soła i Wisła oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych),
– powiat Nowy Targ – 21.09.2017 r. o godz. 14.00 (ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/alarmowych na terenie powiatu),
– gm. Bobowa pow. Gorlice – 21.09.2017 r. od godz. 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe,
– gm. Iwkowa pow. Limanowa – 21.09.2017 r. o godz. 17.00 pogotowie przeciwpowodziowe,
– UMiG Skawina – 21.09.2017 r. o godz. 17.00 pogotowie przeciwpowodziowe,
– gm. Ciężkowice pow. Tarnów – 21.09.2017 r. o godz. 15.30 wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.

Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w:
– Miasto Nowy Sącz –21.09.2017 r. o godz. 16.00 (ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w ciekach wodnych na terenie Miasta).

Stany alarmowe przekroczone są na 3 stacjach, ostrzegawcze na 20.

Co istotne, we wszystkich zbiornikach wodnych województwa małopolskiego zachowana jest wymagana rezerwa powodziowa.

3. Podjęte działania

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przesłało stosowny komunikat ostrzegający do Miejskich i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, wojewódzkich służb i straży. O sytuacji na bieżąco informują komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Do chwili obecnej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wpłynęła żadna informacja o podtopieniach i stratach, spowodowanych opadami deszczu. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej informuje, że w ciągu ostatnich 12 godzin nie odnotowano żadnych poważnych wydarzeń, interweniowano 90 razy (zalane piwnice, powalone drzewa, przepusty).

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna oraz inne zaangażowane służby na bieżąco monitorują sytuację.

Ponadto Wojewoda Małopolski spotka się dziś o 20.00 z przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych za analizę bieżącej sytuacji pogodowej oraz działania podejmowane w związku z intensywnymi opadami deszczu. Spotkanie ma na celu wymianę i weryfikację napływających informacji oraz omówienie przygotowania służb.

www.malopolska.uw.gov.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend