Informacje

POWIAT. O 18:00 spodziewana jest większa fala na Sole

W czwartek 23 maja wicestarosta oświęcimski ogłosił alarm przeciwpowodziowy na terenie Powiatu Oświęcimskiego.

O godz. 11.00, pod przewodnictwem wicestarosty, obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Przedstawiciele gmin, służb i inspekcji zdali relację z sytuacji w terenie. W ciągu ostatnich dwóch dni tylko Państwowa Straż Pożarna interweniowała ponad 40 razy, głównie w związku z lokalnym podtopieniami. Problem jest transport wód, które głównymi rzekami muszą przepłynąć przez teren powiatu. Około 18.00 spodziewana jest większa fala na Sole a później na Wiśle. Ponadto, ze względu na wysoki stan wody w rzekach, automatycznie zamykają się klapy systemów odprowadzania wody z kanałów ulgowych dla licznych potoków na terenie powiatu, co może skutkować ich wylewaniem i lokalnymi podtopieniami. Straż pożarna oraz inne służby monitorują sytuację w terenie. W razie konieczności do ich dyspozycji są wysokowydajne pompy do przerzutu wody ponad koroną wałów.

Ze względu na dalsze opady trzeba być przygotowanym na zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana jest najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Należy dostosować swoje plany do warunków pogodowych i przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze.

Źródło: powiat oświęcimski

[masterslider alias=”ms-8-1″]

Zdjęcia wykonane w Oświęcimiu o godzinie 13:50 23 maja 2019.

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend