Informacje

POWIAT. Modernizacja ulicy Olszewskiego na finiszu

Dobiega końca przebudowa ponad 700-metrowego odcinka ul. Olszewskiego w Oświęcimiu (droga powiatowa), na odcinku od ronda z ul. Słowackiego do ronda z ul. Chemików.

Co prawda termin realizacji inwestycji mija 5 grudnia, ale niewykluczone, że już pod koniec listopada zmodernizowaną drogą zostanie puszczony ruch. Koszt inwestycji to ok. 2,7 mln zł.

Zadanie zostało dofinansowane z puli Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego w wys. 1,6 mln zł. Pozostałą część funduszy zabezpieczył Powiat Oświęcimski i Miasto Oświęcim.

Zakres prac objął:  przebudowę jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, remont zjazdów, przebudowę i remont sieci kanalizacji deszczowej, budowę studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych wraz z przykanalikami, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oznakowania drogowego.

Fot. RL / powiat oświęcimski

Poprzedni artykułNastępny artykuł
Send this to a friend