Informacje

POWIAT. Kiedy pojadą pierwsze pociągi z Oświęcimia do Tychów?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pracują nad uruchomieniem linii kolejowej z Oświęcimia do Tychów. Inwestycja będzie jedną z ważniejszych w regionie.

Przebieg głównego wariantu dla zadania (wariant rekomendowany) jest zgodny z istniejącą infrastrukturą kolejową. W ramach tego wariantu planuje się  odtworzenie  połączenia kolejowego na odcinku  Tychy  –  Bieruń  Stary  –  KWK  Piast  –  Nowy  Bieruń  – Oświęcim przez teren KWK Piast. Dodatkowo w ramach wariantu planuje się elektryfikację  linii  kolejowej    na  odcinku  Tychy  Miasto  do  KWK Piast z dojazdem do  linii kolejowej nr 138 Katowice – Oświęcim.

Trasa wariantu alternatywnego pokrywa się z trasą wariantu rekomendowanego za wyjątkiem odcinka na wysokości KWK Piast, gdzie linia kolejowa omija teren kopalni (poprowadzona jest po nowym śladzie od strony południowej).

W ramach prac nad dokumentacją przedprojektową odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami KWK Piast. W toku przeprowadzonych rozmów, wypracowano wspólne stanowisko, dzięki któremu w wariancie rekomendowanym, przyjęto możliwość przejazdu pociągów przez teren kopalni.

Koszty inwestycji

Szacunkowe koszty netto zadania z uwzględnieniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki dla wariantu rekomendowanego kształtują się na poziomie ok. 440 mln zł. Planowany czas przejazdu pociągu regionalnego na odcinku Orzesze Jaśkowice – Tychy: ok. 19 minut a na odcinku Tychy – Oświęcim: ok. 30 minut. – informuje zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kiedy powstanie?

Przedsięwzięcie znajduje się na liście najistotniejszych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej do realizacji w województwie śląskim w okresie programowania Unii Europejskiej 2014 – 2020, jednakże na drugim miejscu. Alokacja przewidywana na realizację obu zadań na dzień dzisiejszy jest niewystarczająca, dlatego gmina Bieruń zabiega o dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Obserwacja ostatnich perspektyw finansowych pokazuje, że instytucje odpowiedzialne za kolej w sposób niewystarczający wykorzystywały środki unijne a projekty były nieprzygotowane do realizacji pod kątem formalno – prawnym (brak dokumentacji przedprojektowej lub projektowej, dokumentów w postaci zezwolenia na inwestycję, zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji, przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) dlatego tak ważne jest właściwe przygotowanie inwestycji co jest czynione. – Informuje bieruński magistrat, który koordynuje w regionie sprawę rewitalizacji linii kolejowej do Tychów.

Kwestia ta była omawiana z przedstawicielami PKP PLK S.A. a także Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego Panem Stanisławem Dąbrowa, w konsekwencji czego Zarząd Województwa po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Ministerstwa Rozwoju wystąpił do Komisji Europejskiej z inicjatywą możliwości dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 kosztów opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej jako samodzielnego projektu, gdyż w chwili obecnej regionalne programy operacyjne nie przewidują interwencji tego typu. Przedstawiona propozycja została już wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, i w trybie roboczym wstępnie zaakceptowana jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralne i długotrwała (przewidywany okres zakończenia renegocjacji programu operacyjnego – III kwartał br.). – Dodaje bieruński magistrat.

red.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

7 komentarzy

  1. Po co nam dworzec skoro nie ma przejazdów i pociągów. Przykładem jest wyremontowany dworzec w Bytomiu. Głównymi „podróżnymi” na tym pseudodworcu jest ekipa ochroniarzy.

  2. Eko Majówka zaraz po Moście Duchów to jeden z lepszych pomysłów prezydenta Janusza Chwieruta. To jest genialny prezydent i najwspanialsza rada miasta w historii Oświęcimia.

  3. Wczoraj byłem na eko-majówce – fajna sprawa. Za prezydenta Chwieruta jest dużo fajnych imprez, nie to co wcześniej gdy Oświęcim był szary i cichy. Miejmy tylko nadzieję, żeby pisiorki miały jak najmniej radnych, żeby nie czepiały się pierdołek tak jak do tej pory. Obecnie to chcą chyba zaistnieć przed wyborami, ale tak już mają pisiorki.

  4. ta inwestycja powinna być priorytetowa. Ułatwi dojazdy do pracy wielu mieszkańcom jak również tym co jeżdżą na zakupy. Tylko ten czas jazdy powinien być krótszy .

  5. Które to podejście do otwarcia linii? Wątpię bu kiedykolwiek otworzyli. Jak otworzą, to pewnie podzieli linii Oświęcim – Kraków Płaszów, bo tak ułożą rozkład jazdy by nikomu nie pasował..

Send this to a friend