Informacje

POWIAT. Jaśniejsze oblicze Oświęcimia

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bez opłat za bilety w MZK Oświęcim. Ważna decyzja Rady Miasta Oświęcim.

Solidarność ze słabszym wydaje się być fundamentem każdej rozwiniętej wspólnoty. Oprócz starszych i dzieci, każda cywilizowana społeczność, swoją troską i opieką winna obejmować także niepełnosprawnych i tych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wydaje się, że pisząc takie zdanie, ocieramy się o banał, truizm, o – jakby powiedział klasyk – oczywistą oczywistość.

Urządzenie naszego najbliższego świata zdaje się jednak nie wytrzymywać wymogów czasów. Niepełnosprawność „puka” do wielu domów i rodzin. Dotyka i zmusza do wielu wyrzeczeń. Naraża na finansowe problemy, na ogromne koszty edukacji, rehabilitacji i leczenia niepełnosprawnego. Często zmusza kogoś z  rodziny (np. jednego z rodziców) do pozostania w domu z dzieckiem, z osobą niesamodzielną (pozbawiając w ten sposób rodzinę jednej pensji).

Rozwiązania systemowe (a właściwie ich namiastka), nieżyciowe procedury, sztywny formalizm, stawiają przed opiekunami niepełnosprawnych dodatkowe bariery. Najczęściej, ze swoim dramatem pozostają na całe życie sami. Nierzadko przez życie stawiani są w roli błagających o pomoc.

W tym kontekście jaśniej rysuje się oblicze miasta Oświęcimia, w którym Rada Miasta i Prezydent Miasta Janusz Chwierut, podjęli inicjatywę uchwałodawczą, na wniosek środowiska Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Uchwała z 20 grudnia 2017 roku, która weszła w życie 1 lutego 2018 roku, powoduje, że uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wraz z opiekunami (posiadającymi stosowne zaświadczenia od dyrektorów placówek edukacyjnych), korzystają z „darmowego” transportu zbiorowego, realizowanego przez MZK Oświęcim. Zgodę na zmianę w zapisie odpowiedniej uchwały, wyraziły także gminy pozostające w porozumieniu komunikacyjnym z Gminą Miejską Oświęcim.

Tym samym, dzieci i młodzież niepełnosprawna, na swoją edukację, zajęcia dodatkowe, na rehabilitację, będzie dojeżdżać bez ponoszenia kosztów. Dla rodziców, opiekunów, wreszcie dla całych rodzin dotkniętych niepełnosprawnością dziecka, będzie to oznaczało ważną oszczędność w budżecie domowym.

To znaczący gest, który dla całego środowiska osób niepełnosprawnych, często zgromadzonego wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, jest świadectwem rosnącej świadomości i wrażliwości ludzi samorządu.

W imieniu dzieci i młodzieży objętej tym zwolnieniem, Panu Prezydentowi Januszowi Chwierutowi, Przewodniczącemu Rady Miasta Oświęcim Piotrowi Hertigowi (całej Radzie Miasta Oświęcim), radnej (zaangażowanej w temat) Renacie Stoch i pozostałym Radom Gmin porozumienia komunikacyjnego,

serdecznie dziękuję

Jacek Polak,
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu.

Poprzedni artykułNastępny artykuł

2 komentarze

  1. Jestem pod wrażeniem wspaniałomyślności samorządowców z ziemi oświęcimskiej.
    Tychy: MZK bezpłatnie wraz z osobą towarzyszącą – dokumenty uprawniające: legitymacja osoby niepełnosprawnej i legitymacja szkolna, Wola basen bilet zniżkowy (jak na legitymację szkolą bez ograniczenia wiekowego) i osoba towarzysząca bezpłatnie – dokumenty: legitymacja osoby niepełnosprawnej i na dokładkę Zator, firma prywatna ok. 25% ceny regularnej – dokumenty legitymacja os. niep. i… – nie pytają się o zameldowanie!!!

  2. Niepełnosprawność w tym mieście od lat była kula u nogi dla samorządów!

Send this to a friend