Informacje

POWIAT. Co dalej z obwodnicą Chełmka?

Co oznacza brak obwodnicy Chełmka najdobitniej w ostatnim czasie pokazał remont wiaduktu w Oświęcimiu (w ciągu DK44). Objazd został wytyczony ulicami Gorzowa i Chełmka, skutecznie “zatykając” okoliczne trakty masą ciężarówek i osobówek. Jakie są realne szanse na budowę w nieodległej perspektywie obwodnicy Chełmka?

Kwestia usprawnienia komunikacji na terenie Powiatu Oświęcimskiego była i jest jedną z kluczowych dla lokalnych samorządów.

– Mając to na uwadze, w 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, Powiatem Oświęcimskim, a Gminą Chełmek. Zakładała ona wspólne przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie obwodnicy Chełmka w zakresie opracowania wielowariantowej koncepcji budowy tej drogi wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biuro projektowe PROMOST – WISŁA Sp. z o. o., na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, opracowało szereg wariantów przebiegu tej drogi. Liczne uzgodnienia z mieszkańcami gminy i wprowadzania korekty planowanego przebiegu drogi, nie przyniosły zadowalającego wszystkie strony rozwiązania – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Tymczasem po wybudowaniu i uruchomieniu północnej obwodnicy Oświęcimia, jako części trasy Drogi Współpracy Regionalnej, która ma połączyć Oświęcim z Jaworznem, ruch na drogach lokalnych Gminy Chełmek znacznie wzrósł, w dużej mierze za sprawą rosnącej liczby turystów odwiedzających Muzeum Auschwitz czy zatorską Energylandię.

– W chwili obecnej szacujemy, że przez Chełmek przejeżdża około 15 tys. pojazdów, a przez Gorzów około 7 tys. Takie nasilenie ruchu powoduje okresowo bardzo duże utrudnienia w ruchu i zagraża bezpieczeństwu mieszkańców – podkreślając chełmeccy urzędnicy.

Stąd zrodziła się propozycja budowy obwodnicy Chełmka z przebiegiem od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 780 i 934 na terenie Gminy Chełm Śląski, południową stroną miasta z wykonaniem nowego mostu nad Przemszą, do drogi wojewódzkiej nr 780 po jego wschodniej stronie.

Takie rozwiązanie, jak przekonują chełmeccy włodarze, nie zostało entuzjastycznie przyjęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gdyż drastycznie zmieniało zakres opracowania oraz zwiększało koszty realizacji inwestycji.

Burmistrz Chełmka podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z sąsiednimi samorządami w celu rozszerzenia zakresu z bezpośrednim połączeniem obwodnicy Chełmka z województwem śląskim. Gmina Chełmek optuje za rozszerzonym przebiegiem obwodnicy z uwzględnieniem jej przebiegu na terenie Chełmu Śląskiego.

– To rozwiązanie zostało również pozytywnie przyjęte przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego i Wójta Chełmu Śląskiego. Zostało ono przedstawione Zarządowi Dróg Wojewódzkich Krakowie, jednak do dnia dzisiejszego jednostka ta nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Niestety, pomimo pism kierowanych równolegle do Marszałka Województwa Małopolskiego z prośbą o spotkanie i podjęcie decyzji co do budowy obwodnicy DWR, czy też wiaduktu, brak jest jakiejkolwiek reakcji – kwituje chełmecki magistrat.

źródło: UG Chełmek

Poprzedni artykułNastępny artykuł

6 komentarzy

  1. Via karpathia nie istnieje kolegi hoti…
    A inne VIA Baltici też nie ! Szydło przez 4 lata nie umiała wywrzeć nacisku na s1 i obwodnicę Oświęcimia.najbardzuej potrzebna inwestycję

  2. Lila do hotin. Hotin mamusia kultury nie nauczyła? Czego ja wymagam i miłującego bliźnich katolika.

  3. hotin ile kilometrów autostrad powstało za panowania emerytowanego zbawiciela Polski? Zapomniałem, że jemu i jego przyd… autostrady są niepotrzebne bo mają Kuchciński Travel.

  4. Właśnie takie wielkie G widać na budowie dworca PKP w Oświęcimiu.Sztandarowy przykład gospodarności w stylu „schyłek lat 80-tych.u.w.,gdzie mentalnie utkwiła cała „wierchuszka” obozu władzy. I to nie jest żadna złośliwośc,wystarczy podejść i naocznie się przekonać.

  5. Dokładnie tak jak piszesz tych dwoje i jak to za PO było wielkie G

Send this to a friend