Informacje

POWIAT. CBA zatrzymało m.in dyrektora Sądu w Oświęcimiu

W związku z dzisiejszymi zatrzymaniami dyrektorów krakowskich sądów w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o ich natychmiastowym odwołaniu. Odwołani zostają dyrektorzy: Sądu Okręgowego w  Krakowie, Sądu Rejonowego w Wadowicach, Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Sądu Okręgowego  w Tarnowie, Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Minister podjął także decyzję o odwołaniu ze stanowiska Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec. W ocenie Ministra sędzia Morawiec, jako ówczesny zwierzchnik służbowy dyrektora, nie sprawowała odpowiedniego nadzoru nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Krakowie. Decyzja, powodowana troską o dochowanie najwyższych standardów w tym sądzie, wynika także z niskiej efektywności Sądu Okręgowego w Krakowie i podległych mu sądów rejonowych.

Analiza ewidencji spraw i podstawowych wskaźników wykazała, że w rankingu 45 sądów okręgowych w Polsce krakowski sąd zajął 40. miejsce. Szczególnie niepokojąca jest przewlekłość spraw karnych, które w Sądzie Okręgowym w Krakowie czekają na rozpoznanie średnio ponad 2,5 roku (daje to temu sądowi 42. miejsce wśród sądów okręgowych). W związku z tym istnieje obawa przedawnienia części postępowań m.in. dotyczących dużych afer gospodarczych.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie nie podejmowała również adekwatnych działań nadzorczych w związku z rażąco niską efektywnością Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza. Jest on przedostatni w zestawieniu wszystkich sądów rejonowych w Polsce pod względem opanowania wpływu spraw.

Niepokojące są zwłaszcza gwałtownie rosnące zaległości w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza, jednego z największych takich wydziałów w całym kraju. Czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej sięga w tym sądzie sześciu miesięcy, podczas gdy średnio w kraju trwa to niewiele ponad miesiąc. Opóźnienia przy wpisach do ksiąg wieczystych zagrażają bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, bowiem nieuregulowany status nieruchomości wstrzymuje inwestycje i negatywnie wpływa na rozwój gospodarczy całego regionu.

Niską efektywność w przypadku spraw cywilnych wykazuje ponadto Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty. Na wyrok w sprawie cywilnej trzeba czekać średnio półtora roku, co daje temu sądowi 311. miejsce pod względem czasu trwania postępowań cywilnych na 318 sądów rejonowych w całej Polsce.

W związku z tym Minister Sprawiedliwości podjął również decyzję o odwołaniu prezesów obu krakowskich sądów rejonowych. Na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza powołał sędzię Irenę Bochniak, a na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty – sędziego Bartłomieja Migdę. Obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych, przejął natomiast wiceprezes Mieczysław Potejko.

Nowego prezesa ma od dzisiaj także Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim – funkcję tę przyjęła sędzia Anna Kuśnierz-Milczarek. Powodem zmian jest niska efektywność tego sądu, który w zestawieniu średniego czasu trwania postępowań zajął 296 miejsce (na 318 sądów rejonowych w Polsce). Jednocześnie z funkcji nadzorującego ten sąd prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim został odwołany sędzia Roman Makowski.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
Poprzedni artykułNastępny artykuł

12 komentarzy

  1. W Polsce mamy 10 114 sędziów, we Francji 7 033, więc nie „dwa razy więcej”. Niemcy mają 19 832 sędziów, czyli w stosunku do liczby ludności mniej więcej tyle samo, co w Polsce. Różnice w poszczególnych krajach UE wynikają z odmiennego umocowania sędziów w strukturze wymiaru sprawiedliwości i nakładanych na nich obowiązków. Nie twierdzę, że w Polsce nie mogłoby być mniej sędziów. Ale reforma Ziobry polega głównie na zastępowaniu sędziów „swoimi”, a nie na zmniejszaniu ich liczby.
    Mamy za to bardzo wysoki odsetek prokuratorów, w Polsce jest ich 6059, a we Francji 1901, w Niemczech 6187, w Austrii 501. Tu jakoś nikt nie krzyczy o potrzebie zmian.

  2. We Francji, która ma 2 razy więcej ludzi niż Polska jest o 2 razy mniej sędziów.

  3. Sędziowie są skorumpowani. Lekarze też. Notariusze. Nauczyciele. Aptekarze. Dziennikarze. Inżynierowie. Artyści. Cholerna inteligencja.

  4. Do Fras: Niekoniecznie. Po jakimś czasie zostaną tylko dwa sądy. Aż wreszcie jeden.

  5. Zawsze któryś sąd będzie ostatni, bo jak jest ranking to jest ktoś pierwszy i ostatni. Jeśli wg Ziobry należy odwoływać prezesów sądów zajmujących ostatnie miejsca w rankingu to rotacja będzie wielka, chyba, że po wymianie wszystkich na „swoich” karuzela się zatrzyma. Pożyjemy zobaczymy

  6. Od 2 lat zmniejsza się ilość sędziów orzekających a na ich miejsca nikogo nowego się nie powołuje. Obecnie około 800 sędziów czeka na powołanie. Daje do myślenia.

Send this to a friend