Informacje

POWIAT. 448 przedsiębiorców z Oświęcimia przystąpiło do małego ZUS

Prawie 2 tys. przedsiębiorców w regionie zachodniej Małopolski zgłosiło się do małego ZUS. Termin na składanie dokumentów minął 8 stycznia. Następna szansa, na zgłoszenie chęci przystąpienia do małego ZUS, dopiero za rok.

Prawie 2 tys. drobnych przedsiębiorców w regionie zachodniej Małopolski zgłosiło się do małego ZUS (w Chrzanowie – 411, w Olkuszu – 306, w Oświęcimiu – 448, w Wadowicach – 514, w Suchej Beskidzkiej -299). W całej Małopolsce 12,8 tys. osób zadeklarowało chęć opłacania niższych składek w ramach małego ZUS, w kraju – 130 tys. osób.

Termin na składanie dokumentów uprawniających do ulgi minął 8 stycznia. Drobni przedsiębiorcy, którzy przeoczyli ten termin, będą mogli skorzystać z ulgi dopiero za rok. Przed styczniem 2020 r., do małego ZUS będą mogły przystąpić tylko te osoby, które nabędą uprawnienia w trakcie 2019 r. np. osoby wznawiające wcześniej zawieszoną działalność gospodarczą.

Ostateczna liczba osób która skorzysta z małego ZUS może ulec zmianie. Sama deklaracja przystąpienia do ulgi nie gwarantuje możliwości z skorzystania z niej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł zweryfikować czy danemu przedsiębiorcy mały ZUS faktycznie przysługuje, tzn. czy spełnił warunki przewidziane przepisami prawa.

Przypomnijmy, że z małego ZUS można skorzystać, jeśli w poprzednim roku kalendarzowym prowadziło się działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, a działalność ta była zarejestrowana w CEIDG (dotyczy to także wspólnika spółki cywilnej). Nie można w poprzednim roku kalendarzowym rozliczać się w formie karty podatkowej, ani korzystać ze zwolnienia z VAT. Z małego ZUS można skorzystać, jeśli przychody z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 000 złotych w 2018r.

Anna Szaniawska
Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce

Poprzedni artykułNastępny artykuł

1 komentarz

  1. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy nie będą oszukiwać jak jeden z hipermarketów w Oświęcimiu. Cena towaru bardzo się różni od tego na paragonie. Może to być nawet 30%. SPRAWDZAJCIE CENY W CZYTNIKACH!

Send this to a friend